Beroep op Eerste Kamer om bevriezing thuiskopieregeling niet te laten passeren

Door het uitstel van het algemeen overleg over rapport Gerkens dreigt de AMvB tot verdere bevriezing met drie jaar van de thuiskopieregeling zonder discussie te passeren. Dit is onterecht, want rechthebbenden worden door dit besluit in hun inkomenspositie getroffen. De afbouw van de thuiskopievergoeding levert bovendien een conflict op met de Auteursrechtrichtlijn. Stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E hebben zich nu ook tot de Eerste Kamer gewend. 

Bij brief van 2 december 2009 heeft de Minister van Justitie de Eerste en Tweede Kamer bericht dat het omstreden Besluit is verschenen in het Staatsblad 2009. Gedurende de zogenaamde ‘nahang-procedure’ kan de Eerste of Tweede Kamer aangeven dit Besluit eerst ter discussie te willen stellen. De Tweede Kamer heeft dit laten passeren. Daarom hebben Auteursrechtbelangen en VOI©E gemeend in het belang van de door ons vertegenwoordigde betrokken leden en aangesloten organisaties en hun achterban, aan de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer te vragen voornoemd Besluit in behandeling te nemen.
Lees hier de brief aan de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer en de bijlage.

15-01-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.