College van Toezicht ziet verbetering

Bij de presentatie van het jaarverslag constateert het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten belangrijke verbeteringen bij de uitvoering, met name als het gaat over de snelheid waarmee geīncasseerde gelden aan de rechthebbenden worden uitgekeerd, en over de omvang waarin dat gebeurt. Het College meent ook dat VOI©E een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteitsverbetering van de branche. In 2009 ligt het accent op de uitwerking van de nieuwe taken volgens het wetsvoorstel toezicht en de bestuursstructuur van cbo’s.

17-12-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.