Samenwerking voor auteursrechtbelangen bevestigd en verstevigd

Op 9 oktober jongstleden hebben de besturen van VOI©E en Stichting Auteursrechtbelangen gezamenlijk vergaderd over de samenwerking in VOI©E en het komende rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. De huidige samenwerkingsvorm blijft in 2010 ongewijzigd.

Activiteitenplan en begroting VOI©E voor 2010 zijn goedgekeurd. De goede resultaten van de werkgroep Pastors, het samenwerkingsverband met VNO-NCW en MKB Nederland, en de daaruit voorvloeiende activiteiten vroegen wel om een contributieverhoging met 5%.

In de vergadering is besproken dat Buma/Stemra het voor 2010 aangekondigde tarief voor niet-bedrijfsmatig gebruik van muziek in embedded files niet ten uitvoer zal brengen.

VOI©E heeft een brochure vervaardigd over de doelstellingen en leden van deze vereniging, voor zowel intern als extern gebruik. De leden kunnen de folder ook gebruiken voor de presentatie van eigen documenten. De folder wordt binnenkort aan de leden aangeboden.

12-10-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.