Verbazing over kabinetsbesluit thuiskopievergoedingen

Aad Kosto, voorzitter van de vereniging van collectieve beheersorganisaties VOI©E en van Stichting Auteursrechtbelangen, is verbaasd over het besluit van het kabinet om de bestaande thuiskopieregeling te bevriezen tot 2013.

De reden die het kabinet daarvoor aangeeft, is volgens Kosto al helemaal vreemd. Het zou volgens het kabinet niet wenselijk zijn om het bestaande stelsel te wijzigen in afwachting van de uitkomst van de discussie over de toekomst naar aanleiding van het rapport van de parlementaire werkgroep auteursrechten (‘werkgroep Gerkens’). In de eerste plaats was het de Minister van Justitie die het stelsel van tariefafspraken tussen rechthebbenden en hardwareproducenten heeft doorbroken door afspraken tegen te houden over heffing op nieuwe voorwerpen waarop nu wordt gekopieerd. In de tweede plaats neemt het kabinet nu juist een ingrijpend besluit door de huidige regeling voor maar liefst drie jaar te bevriezen. Dat getuigt van weinig respect voor de Tweede Kamer die nog belanghebbenden gaat horen en over het rapport van de vier Kamerleden gaat discussiëren. Het getuigt volgens Kosto al helemaal van weinig respect voor de auteurs, acteurs, uitvoerend kunstenaars en producenten die door deze verlenging van de bevriezing, die al twee jaar plaatsvindt, aanzienlijke inkomstenschade lijden.

In strijd met de wet
VOI©E en Stichting Auteursrechtbelangen presenteren deze week namens de organisaties van rechthebbenden hun reactie op het rapport Gerkens. Daarin wordt onder meer aangetoond dat het merendeel van het thuiskopiëren nog gewoon van dragers en van radio- en televisie-uitzendingen plaatsvindt, waarvoor de vergoeding is bedoeld. De rechthebbenden ontvangen echter niet meer een billijke vergoeding omdat het kopiëren zich heeft verplaatst naar andere voorwerpen, waarvoor de regering een heffing al twee jaar tegenhoudt en dat nu ook beoogt voor de komende drie jaar. Door het thuiskopiëren enerzijds wettelijk toe te staan en anderzijds niet te zorgen voor een billijke vergoeding handelt de Nederlandse regering volgens de organisaties van rechthebbenden in strijd met de wet en met de Europese richtlijn. Momenteel loopt daar ook een procedure over. Ook de eerdere besluiten tot bevriezing zijn onder de rechter. Des te merkwaardiger dat het kabinet nu onverhoeds met dit besluit komt.

VOI©E en Stichting Auteursrechtbelangen doen namens duizenden rechthebbenden een dringend beroep op de Tweede Kamer om het kabinet op andere gedachten te brengen.

Zie hier het nieuwsbericht van het ministerie van Justitie over de bevriezing van de thuiskopievergoeding tot 2013.

En hier het persbericht van Stichting NORMA naar aanleiding van dit nieuws.

08-09-09


Gerelateerde berichten:

29-06-09

Stichting de Thuiskopie start bodemprocedure tegen de Staat

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.