MusiŠopy en korenbonden gaan samen knelpunten oplossen

Op initiatief en uitnodiging van CDA-kamerlid Nicolien van Vroonhoven heeft een constructief overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties van koren, Musi©opy en VOI©E. De komende zes maanden gaan partijen overleggen over het oplossen van knelpunten bij regelingen voor (blad)muziekrechten.

De aanleiding voor dit initiatief was de ontstane impasse in het overleg tussen Musi©opy en diverse organisaties van koren over de uitoefening van rechten door muziekuitgevers en Musi©opy die een regeling aanbiedt voor aanvullend kopiëren van bladmuziek. Enerzijds zijn de bonden niet bereid of in staat om een collectieve vergoedingsregeling met Musi©opy te treffen, terwijl zij anderzijds ook bezwaar maken tegen het naleven van het auteursrecht bij hun leden, de individuele koren. De problematiek rond het handhaven van het auteursrecht heeft eerder geleid tot Kamervragen, waarna de minister van Justitie Musi©opy had opgeroepen weer te gaan praten met de organisaties van de koren. De afgelopen twee jaar heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor escalatie weer dreigt.

Succesvol initiatief Nicolien van Vroonhoven
Toen VOI©E deze impasse besprak met Nicolien van Vroonhoven, de auteursrechtspecialiste van het CDA die over deze problematiek al eerder vragen had gesteld, heeft zij het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen om te zien of ze er toch niet onderling uit kunnen komen. Dit initiatief was een succes. Alle relevante organisaties van koren hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Cedar en VOI©E ondersteunden de delegatie van Musi©opy. Partijen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en over en weer de wil uitgesproken er binnen afzienbare tijd samen uit te komen.
De werkwijze en oplossingsrichting van het rapport Pastors is daarbij gekozen als werkmodel. Dat betekent een verkenning van knelpunten en het maken van afspraken over algemene uitgangspunten op centraal niveau, die in relevante clusters nader kunnen worden uitgewerkt daar waar maatwerk gewenst is. Gezamenlijke voorlichting is ook hier een aan te pakken project. Via VOI©E kunnen waar mogelijk en nodig ook andere collectieve beheersorganisaties mee gaan praten, bijvoorbeeld Buma.
Partijen gaan de komende zes maanden aan de slag en zullen daarna samen aan Van Vroonhoven rapporteren hoe ver zij zijn gekomen.

28-08-09

 

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.