VOIŠE op bezoek bij College van Toezicht

Ter gelegenheid van de jaarlijkse gesprekken en hoorzittingen van en met het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten (CvTA) heeft het College ook de voorzitter en directeur van VOI©E uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek op 7 juli jl.

Het College toonde zich ingenomen met de komst en de rol van VOI©E. Zij zien voor zichzelf vooralsnog geen actieve rol bij de discussie over het wetsvoorstel toezicht en de uitwerking van rapport Pastors. Enige uitzondering vormt het onderwerp klachten- en geschillenafhandeling. Daar is het College nu ook naar aan het kijken en daarover zal ook contact worden onderhouden met VOI©E omdat in de werkgroep Pastors afspraken zijn gemaakt over onafhankelijke geschillenbeslechting.

Het College heeft ook een concept-advies over integer bestuur voor commentaar voorgelegd aan het ministerie van Justitie. VOI©E reageerde eind vorig jaar op een eerder concept. Ook over dit onderwerp is nader overleg met VOI©E toegezegd.

10-07-09


Gerelateerde berichten:

08-06-09

Vereniging voor Auteursrecht bepleit meer differentiatie in wetsvoorstel toezicht

24-04-09

Reactie op Kamerverslag Wetsvoorstel Toezicht

24-03-09

Vereniging voor Auteursrecht: fundamentele kritiek op wetsvoorstel toezicht

13-03-09

VvA-studiecommissie: regering houdt onvoldoende rekening met verschillende vormen collectief beheer

04-03-09

Stand van zaken wetsvoorstel toezicht

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.