VOIŠE in vergadering bijeen

Het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering van VOI©E vergaderden donderdag 25 juni jongstleden: een overzicht van de besluiten.

De jaarrekening 2008 is vastgesteld en aan de penningmeester is decharge verleend. Tevens is het conceptjaarverslag 2008 goedgekeurd. De Algemene Ledenvergadering heeft het huishoudelijk reglement goedgekeurd, waarmee het reglement formeel op 26 juni 2009 in werking is getreden.

Uitwerking rapport Pastors
Ook is de projectorganisatie van het plan van aanpak uitwerking rapport Pastors goedgekeurd. De projectgroep, bestaande uit mevrouw Looye en de heren Kosto, Vervoord, Van Berkel en Smit, ondersteund door de heer Frequin, zal besluiten over de uitwerking van de in rapport Pastors genoemde projecten. Bestuur en directie van VOI©E zullen toezien op afstemming met de andere leden over besluiten die van invloed zijn op deze andere leden via het Algemeen Bestuur en zullen rapporteren en waar nodig afstemmen met de paritaire werkgroep Pastors.

Reactie op rapport Gerkens
VOI©E streeft naar een gezamenlijke reactie van de leden op het rapport Gerkens. Een werkgroep zal worden samengesteld om deze reactie voor te bereiden. Er zal een extra vergadering van het Algemeen Bestuur aan dit onderwerp worden besteed.

Op 9 oktober aanstaande vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats met het bestuur van stichting Auteursrechtbelangen.

29-06-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.