Rapport Pastors aangeboden aan staatssecretaris Heemskerk

Op 29 mei heeft Marco Pastors, als onafhankelijk voorzitter van de werkgroep  van VNO-NCW, MKB Nederland en VOI©E, het rapport ‘Samen werken aan verbetering incasso auteursrecht en naburige rechten’ aangeboden aan staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

Pastors toonde zich gelukkig met het rapport omdat partijen samen een stuk verder zijn gekomen dan aanvankelijk werd verwacht. Het is naar zijn mening goed dat dit nu op papier staat, omdat dit leidt tot objectivering van verhoudingen waardoor het bij toekomstige kwesties veel meer om de inhoud zal gaan dan om emoties.

Staatssecretaris Heemskerk was blij met de vorderingen die zijn gemaakt, waarbij hij wees op vele klachten die een jaar geleden op tafel lagen en waarbij de roep was om één factuur. Daaraan blijken nu veel meer kanten te zitten, maar het is goed dat er nu een pad van samenwerking voor ligt. Hij drong daarbij wel aan op tempo, met name als het gaat om verlaging van de uitvoeringskosten.

Ook voorzitter van VNO-NCW Bernard Wientjes was tevreden met het rapport en beaamde de zorg over de uitvoeringskosten (“Monopolisten zijn vaak te duur”), al moeten de rechthebbenden wel ontvangen waar zij recht op hebben. VNO-NCW zal zijn volle medewerking aan de uitwerking van het rapport geven.

MKB-bestuurslid Jan Meerman vulde aan dat samenwerking niet op papier moet worden gedaan en pleitte voor meer persoonlijke contacten om meningsverschillen uit te praten. Hij ziet in VOI©E een organisatie die heel goed in staat blijkt om bruggen te bouwen.

Economisch belang
VOI©E-voorzitter Aad Kosto is blij met wat de leden van VOI©E in het eerste jaar van het bestaan van deze vereniging al met elkaar hebben bereikt. Het gaat er uiteindelijk om dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten moeten krijgen wat zij verdienen en Kosto wees daarbij voor EZ ook nog maar eens op het grote economische belang dat deze sector vertegenwoordigt.
De ambtenaren van Econonomische Zaken en Justitie, die ook als adviserend lid van de werkgroep hadden gefungeerd, waren vooral blij met de goede sfeer en het vertrouwen in samenwerking dat deze bijeenkomst beheerste. De werkgroep Pastors is geprolongeerd om de voortgang van het overeengekomen actieplan te bewaken.

Zie hier:  
Gezamenlijk persbericht
Gezamenlijke verklaring van partijen
Berichtgeving van het ministerie van Economische Zaken
Het rapport

29-05-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.