Periodiek overleg met de ministeries

Op 26 mei jongstleden vond een bijeenkomst plaats in het kader van het kwartaaloverleg tussen VOI©E/
Auteursrechtbelangen en de drie bij auteursrecht betrokken ministeries. Daarin hebben VOI©E en Stichting Auteursrechtbelangen hun mening kunnen geven over de diverse ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving en zelfregulering.

Enkele nieuwsfeiten die aan de orde zijn gekomen:
- Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel toezicht gaat behandelen, de kans dat dit nog voor het zomerreces gebeurt moet klein worden geacht;
- Justitie wil dit najaar beginnen met overleg over de onafhankelijke geschillencommissie, VOI©E zal daarbij worden betrokken;
- Justitie gaat er ook vanuit dat dit jaar een oplossing voor de thuiskopieproblematiek wordt gevonden, het ministerie kan niet meer op Europa wachten, maar is wel benieuwd waar de werkgroep Gerkens mee komt;
- Justitie vindt ook het auteurscontractenrecht een belangrijk dossier en streeft er naar om in het najaar met een voorstel te komen, ook OCW wil de vaart er in houden;
- Over de verlenging van de beschermingsduur naburige rechten werd bevestigd dat Nederland tegen het compromisvoorstel van 70 jaar is: men vindt het voorstel nog steeds slecht onderbouwd en is nog steeds niet overtuigd dat de voordelen ook ten goede komen aan de uitvoerende kunstenaars;
- Nederland wil inzake het volgrecht de uitzondering voor erfgenamen met twee jaar verlengen vanwege de administratieve problemen. Daarover is advies gevraagd aan de Europese Commissie, maar die heeft geen advies gegeven (en het dus aan Nederland overgelaten). De kans is dus groot dat dit gaat gebeuren, overigens moet uiterlijk in 2012 de richtlijn volledig zijn ingevoerd, zonder uitzondering;
- op 1 oktober is een algemeen overleg met de Kamer gepland over de creatieve industrie.

29-05-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.