Debat over aanpak downloaden 2: geschiedvervalsing

Onder deze kop reageert Wouter Rutten, hoofd communicatie NVPI, op een redactioneel artikel in Trouw met de stelling dat de Franse wet tegen illegaal downloaden niet netjes zou zijn.

Geschiedvervalsing
In Trouw van 14 mei jl. schrijft u dat de Franse wet tegen illegaal downloaden niet netjes is. Parijs zou Europa negeren. De zaak is precies andersom. Europa negeert Parijs. Het Franse voorstel ligt er al sinds november 2007. In het Europees Parlement is er pas in september 2008 voor het eerst gesproken over deze kwestie. De reden daarvoor is simpel: de Franse socialisten hebben zich in eigen land vergeefs verzet tegen een wet en hebben de strijd verplaatst naar het Europees Parlement. Dergelijke manoeuvres kunnen er natuurlijk niet toe leiden dat autonome wetgevingsprocessen in lidstaten stil komen te liggen. Als er iets niet netjes is, is het dat een politieke minderheid in een lidstaat zín gelijk via de achterdeur probeert te halen door een Europees besluitvormingsproces met oneigenlijke middelen in gijzeling te nemen.

De reikwijdte en het effect van het amendement van de Franse socialisten dat bepaalt dat abonnees alleen mogen worden afgesloten van internet als er een rechterlijke uitspraak aan te pas komt gaan immers verder dan auteursrechtelijke kwesties. Het raakt alle soorten van illegale en beledigende content/activiteiten zoals kinderporno, racisme, terrorisme etc. Het is schadelijk voor de samenleving (administratieve lasten!) en het internet als daar allemaal niet tegen opgetreden kan worden zonder gerechtelijke uitspraak. Daarnaast leidt het amendement tot juridische problemen. De vereiste van een gerechtelijke uitspraak zoals het Europees Parlement wil interfereert met de vrijheid van lidstaten om de fundamentele rechten en vrijheden van hun burgers te beschermen binnen hun eigen jurisdictie. Een dergelijke aanpassing van het Europese recht moet Ė gezien het subsidiariteitsbeginsel Ė plaatsvinden via de geŽigende Europese (wetgevings-) procedures. Het kan en hoort niet zo even in een richtlijn geschoven te worden.

Tot slot dienen we ook reŽel te blijven. Abonnees die niet betalen worden ook afgesloten van het internet. Zonder gerechtelijke tussenkomst, wel te verstaan.

26-05-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.