Seminar over collectief rechtenbeheer op 9 juni 2009

Op 9 juni 2009 organiseren Bird & Bird en PriceWaterhouseCoopers een seminar over collectief beheer van auteurs- en naburige rechten: One stop shop voor een redelijk tarief: toekomstmuziek of utopie? Locatie: het Instituut voor Beeld en Geluid, Mediapark Hilversum.

Volgens de organisatoren loopt de discussie over collectief rechtenbeheer zowel op Europees niveau als op nationaal niveau hoog op. Als gevolg van de convergentie en internationalisering van de media hebben gebruikers meer dan ooit behoefte aan een one stop shop. Die zou echter verder weg lijken dan ooit. Zowel de CISAC-beschikking van de Europese Commissie als het Wetsvoorstel Toezicht CBO's hebben een belangrijke impuls gegeven aan de discussie. Maar wat gaat er nu precies veranderen? En welke gevolgen heeft dit voor de markt?

Dit seminar wil de juridische en economische consequenties belichten en gelegenheid bieden om hierover in gesprek te raken met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines: advocatuur, economen, College van Toezicht, CBO's, gebruikers en infrastructuuraanbieders.
Een deskundig panel zal tijdens het seminar vanuit de verschillende gezichtspunten commentaar leveren en de dagvoorzitter, Stefan Wijers, zal het publiek graag in de discussie betrekken. Het panel wordt gevormd door Paul de Bijl (CPB),  Jeroen Bouwman (Universal Music), Hugo van Heemstra (College van Toezicht), Anja Kroeze (BUMA-STEMRA), Gerard Lieverse (Ziggo) en Gerrit-Jan Wolffensperger (adviseur CBO's).

Programma
 
13.30 - 14.00
Ontvangst en registratie
 
14.00 - 14.10
Opening
Door dagvoorzitter Stefan Wijers

14.10 - 14.25
Beeld en Geluid en clearingperikelen
Beeld en Geluid beheert een schat aan audiovisueel materiaal. Blijft deze schat verborgen of wordt deze zoveel mogelijk getoond? Dat laatste is de opdracht van Beeld en Geluid, maar hoe om te gaan met de belangen en aanspraken van talloze rechthebbenden?
Door Wouter Rombach (media-adviseur van o.m. Beeld en Geluid)

14.25 - 14.40
CISAC en andere Europese ontwikkelingen: chaos of marktordening?
Met de CISAC-beschikking en de Recommendation uit 2005 beoogt de Commissie de Europese markt voor collectief rechtenbeheer open te breken en concurrentie te bevorderen. De ervaring van veel marktpartijen is dat het er niet duidelijker op geworden is en dat een one stop shop verder weg lijkt dan ooit.
Door Pauline Kuipers (Bird & Bird) en Marieke Baarslag (PwC)
 
14.40 - 15.15
Discussie met panelleden Jeroen Bouwman (Universal Music) en Paul de Bijl (CPB) en publiek
Onder leiding van Stefan Wijers
 
15.15 - 15.30
Wetsvoorstel Toezicht CBO's
Dit wetsvoorstel voorziet o.m. in een Geschillencommissie die toetst of individuele tarieven redelijk zijn. Voorts zal het College van Toezicht vooraf beoordelen of tariefsverhogingen buitensporig zijn. Maar wie bepaalt wat redelijk of buitensporig is? En hoe wordt dat bepaald? Moet het wetsvoorstel wel aanvaard worden in zijn huidige vorm?
Door Olaf Trojan (Bird & Bird) en Gülbahar Tezel (PwC)
 
15.30 - 15.55
Discussie met panelleden Gerrit-Jan Wolffensperger (adviseur CBO's) en Hugo van Heemstra (College van Toezicht) en publiek
Onder leiding van Stefan Wijers
 
15.55 - 16.15
Pauze
 
16.15 - 16.30
De toekomst van collectief rechtenbeheer
Wat zal er gaan veranderen voor zowel gebruikers als voor auteursrechthebbenden?  Wat zijn werkbare business cases? Verdwijnen de nationale CBO's ten gunste van één of meerdere Euro-CBO's?
Door Erik Klein Nagelvoort (PwC) en Natascha Linssen (Bird & Bird)
 
16.30 - 16.55
Discussie met panelleden Anja Kroeze (BUMA-STEMRA) en Gerard Lieverse (Ziggo) en publiek
Onder leiding van Stefan Wijers
 
16.55 - 18.30
Borrel
 
U kunt zich voor dit seminar aanmelden door een e-mail te sturen naar: maureen.van.ravenhorst@twobirds.com

11-05-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.