Samen werken aan verbetering incasso

De vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB Nederland en VOI©E hebben eind april overeenstemming bereikt over het advies van de gezamenlijke werkgroep verbetering incasso auteursrecht: “Samen werken aan verbetering incasso auteursrecht en naburige rechten”.

Onafhankelijk voorzitter Marco Pastors concludeert dat tijdige en voortvarende uitvoering van de voorstellen in dit rapport de basis kan zijn voor een nieuwe fase in auteursrechtinning, van samenwerkende collectieve beheersorganisaties die door betere samenwerking met het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal een gerespecteerd toonbeeld kunnen worden van professioneel innen, beheren en reparteren.

Zelfregulering
Het rapport bevat concrete verbeterplannen voor de korte en middellange termijn op thema’s als: minder rekeningen, klachtafhandeling en geschillenregeling, operationalisering van de VOI©E-gedragscode, uitgangspunten voor onderhandelingen over tariefgrondslagen en gezamenlijke voorlichting.
Partijen willen langs deze weg zelfregulering een kans bieden zich te bewijzen. Het ‘rapport  Pastors’ zal naar verwachting aan het einde van de maand mei aan de staatssecretaris van Economische Zaken worden aangeboden.

Wetsvoorstel toezicht
Het is op dit moment nog niet bekend wat de planning is van de verdere behandeling van het wetsvoorstel toezicht en de verschijning van het rapport van de commissie auteursrecht van de Tweede Kamer (rapport Gerkens). Ook in dat laastgenoemd rapport wordt naar verluidt aandacht besteed aan de uitoefening van collectief beheer. Het lijkt in ieder geval raadzaam dat de Tweede Kamer de rapporten Pastors en Gerkens betrekt bij de beraadslagingen over het wetsvoorstel toezicht.

11-05-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.