Rapporteur Commissie Juridische Zaken Europarlement tevreden over Auteursrechtrichtlijn 2001

Europarlementariër Manuel Medina Ortega heeft namens de Commissie juridische zaken een verslag uitgebracht over de vooruitzichten voor het auteursrecht in de Europese Unie. Hij vindt de toepassing van de Auteursrechtrichtlijn (2001/29/EG) in de verschillende lidstaten en de effecten ervan op de harmonisatie van het auteursrecht bevredigend.

Een eventuele hervorming van deze richtlijn zou onwenselijk zijn, omdat het omzettingsproces in de lidstaten pas in 2006 is afgerond. De Auteursrechtrichtlijn vindt volgens Medina Ortega het juiste evenwicht tussen de belangen van de verschillende betrokken partijen. Hij onderstreept dat de bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten een eerste vereiste is om creativiteit en innovatie te stimuleren en de culturele verscheidenheid in stand te houden. Ook benadrukt hij onder meer dat een sterk Europees auteursrecht een onmisbaar vereiste is voor continue innovatie en investering van uitgevers in nieuwe elektronische producten en diensten, zeker in het licht van de kenniseconomie. Eerbiediging van het auteursrecht is de beste waarborg voor de ontwikkeling van een legale digitale markt.

Digitale bibliotheken
De ontwikkeling van de Europese digitale bibliotheek Europeana en de afspraken die daarover met rechthebbenden worden gemaakt, worden als goed voorbeeld genoemd. Medina Ortega vindt dat het creëren van online toegankelijke digitale bibliotheken in volledige overeenstemming moet plaatsvinden met rechthebbenden aan de hand van op vrijwillige basis gesloten overeenkomsten. Hij is verder van mening dat wetenschappers en onderzoekers vrijwillige licentieovereenkomsten met uitgevers moeten aangaan om de toegang tot werken voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden te bevorderen.

Internet
Medina Ortega ziet geen noodzaak tot invoering van een nieuwe uitzondering voor ‘user created content’. Hij vindt dat piraterij op verschillende vlakken moet worden bestreden. Er zou daarbij ook moeten worden nagedacht over de verantwoordelijkheid van internetproviders. Interessant is verder dat hij vraagt om ontwikkeling van het legale aanbod van werken op internet door bijvoorbeeld de btw op digitale diensten te verlagen.


Het verslag van Medina Ortega is aangenomen door de Commissie juridische zaken, maar moet nog plenair worden besproken door het Europees Parlement.

06-04-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.