Algemeen Bestuur VOIŠE stelt speerpunten vast

Het Algemeen Bestuur van VOI©E heeft de speerpunten vastgesteld voor verdere uitwerking en bespreking met overheid en parlement.

Het Algemeen Bestuur van VOI©E heeft in de bestuursvergadering van 11 maart jongstleden de voortgangsrapportage van de paritaire werkgroep VOI©E, VNO-NCW en MKB Nederland (de ‘werkgroep Pastors’) besproken. Vastgesteld werd dat goede vooruitgang is geboekt op tal van projecten: certificering, klachtenafhandeling, uitgangspunten tariefgrondslagen, harmonisering registratie van gebruikgegevens en elektronisch factureren. De komende maand wordt door onafhankelijk voorzitter Marco Pastors het eindrapport opgesteld en met alle betrokken partijen besproken. Het streven is om het rapport eind april beschikbaar te hebben. Al deze in ontwikkeling zijnde zelfregulerende instrumenten zouden hun invloed moeten hebben op het wetsvoorstel tot uitbreiding en aanscherping van het toezicht. Het bestuur heeft de speerpunten vastgesteld voor verdere uitwerking en bespreking met overheid en parlement. Die speerpunten zijn onder meer: het omstreden preventief toezicht, de gewenste differentiatie van toezicht (niet alle organisaties over één kam scheren) en de reikwijdte van de geschillencommissie. Het bestuur heeft ook een communicatieplan goedgekeurd.

13-03-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.