SENA voorkomt stijging administratieve lasten

In de lopende discussie tussen Europese Commissie en Europees Parlement over de voorgenomen verlenging van de beschermingstermijn van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten heeft de Nederlandse vertegenwoordiger zorgen geuit over de hieruit voortkomende stijging van administratieve lasten voor platenmaatschappijen en eventuele collectieve beheersorganisaties aan wie de beheerstaak wordt toevertrouwd. In een gezamenlijke brief van NVPI en SENA aan de minister van Justitie wijzen beide organisaties er op dat van stijging van administratieve lasten geen sprake zal zijn indien de beheerstaak via de bestaande efficiënte systemen van SENA verlopen. NVPI en SENA wijzen daarbij nog op een interessant idee, ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de lidstaten de keuze krijgen tussen een fonds voor uitvoerende kunstenaars of het hanteren van een alternatieve verdeelsleutel voor het door SENA gelicenseerde gebruik van muziekopnamen die ouder zijn dan vijftig jaar.

13-03-09

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.