VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor
auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.

 

Alle cbo's die in Nederland actief zijn, hebben zich bij de vereniging aangesloten en zijn gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

 

 • 11/04/2014

  Reacties op uitspraak Europees Hof over thuiskopie uit illegale bron

  Op 10 april het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak ACI Adam e.a. tegen Stichting De Thuiskopie (C-435/12). Zoals verwacht heeft dit vele reacties opgeleverd. Hieronder een selectie.

 • 11/04/2014

  Belang van volledige en integere online archivering door de media prevaleert

  Rechtbank Overijssel 9 april 2014, HA ZA 13-559 (eiser tegen Kluwer BV). Uitspraak ingezonden door Steffen Hagen en Hendrik Struik, CMS. Mediarecht. Onrechtmatige perspublicatie. Voormalig gemeenteraadslid klaagt over een in december 2004 gepubliceerd artikel, dat jegens eiser onrechtmatig zou zijn. Het artikel is vindbaar via het online nieuwsarchief van Binnenlands Bestuur (Kluwer).
  Bron: IE-Forum

 • 11/04/2014

  Ook platenmaatschappijen klagen Megaupload aan

  Na alle grote filmmaatschappijen zijn ook de grote platenlabels een gezamenlijke rechtszaak tegen Megaupload begonnen. Drie dagen nadat de Motion Picture Association of America (MPAA) namens alle grote filmstudio's een aanklacht indiende tegen Megaupload, begint ook de Recording Industry Association of America (RIAA) een eigen rechtszaak.
  Bron: Nutech.nl

 • 10/04/2014

  Actualiteitenlunch Recente IE-zaken uitgelicht

  De Balie, Amsterdam, woensdag 23 april, 12.00 tot 14.00 uur. The Pirate Bay weer toegankelijk, hyperlinken en embedden toegestaan en niet meer betalen voor secundaire openbaarmaking; in drie recent gewezen arresten gaat het auteursrecht, zoals we dat kennen, op de schop. In twee uur tijd lichten Arnoud Engelfriet, Christiaan Alberdingk Thijm en Bas Le Poole de praktische toepassing van deze arresten toe.
  Bron: IE-Forum

 • 10/04/2014

  Inbreuk gezamenlijk exploitatieauteursrecht vanwege ontbreken afspraken

  Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 april 2014, KG ZA 14-174 (VvAA tegen ConQuaestor) Ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak. Uitleg licentieovereenkomst. Gezamenlijk auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. VvAA vordert staking van verspreiden van een (bewerkt) risicomanagementrapport waarop partijen een gezamenlijk auteursrechten hebben. De voorzieningenrechter oordeelt dat rapport 2 van ConQuaestor niet een andere totaalindruk geeft.
  Bron: IE-Forum

 • 10/04/2014

  Consultatie filmauteurscontractenrecht gesloten

  De consultatie over een mogelijke nota van wijziging inzake artikel 45d Auteurswet (wetsvoorstel auteurscontractenrecht) is gisteren gesloten. Er zijn 186 openbare reacties op de consultatie. Deze zijn hier in te zien.

 • 10/04/2014

  Mag je andermans stamboom overnemen onder auteursrecht of databankrecht?

  Het maken en publiceren van stambomen blijft een onderwerp met lastige juridische vragen. Met name waar het gaat om gebruik van gegeven die anderen hebben verzameld. Het verzamelen van brongegevens voor een stamboom is een tijdrovend werk. Hergebruik van andermans gegevens is daarentegen buitengewoon eenvoudig, zeker als alles gewoon op internet staat.
  Bron: InternetRecht

 • 09/04/2014

  Een gevoelige plaat: de schadevergoeding bij ongeautoriseerd gebruik van foto's

  Rik Balk, Balk Legal, Een gevoelige plaat: de schadevergoeding bij ongeautoriseerd gebruik van foto's. 'De laatste tijd is er veel aandacht voor het openbaar maken van foto's via internet zonder toestemming van de rechthebbende. De makers van 'De Rijdende Rechter' hebben op 1 april 2014 zelfs een hele aflevering aan dit onderwerp gewijd.
  Bron: Boek9

 • 09/04/2014

  Openingstoespraak staatssecretaris Dekker bij seminar Creative Solutions bij de Hannover Messe

  'In absolute getallen gezien, is de creatieve industrie niet de grootste omzetmaker van ons land. Het zal waarschijnlijk ook nooit de grootste werkgever worden. Maar het is wel een beeldbepalende economische activiteit. Innovatie en creativiteit gaan hier hand in hand, en daardoor is de creatieve industrie vaak aanjager van vernieuwingen in andere sectoren.'
  Bron: Ministerie van OCW

 • 09/04/2014

  Open brief: Een paar vragen aan Kluwer

  Kluwer biedt sinds kort een flink aantal bestaande juridische handboeken, zogenaamde Expert-titels, aan als e-book, af te nemen in pakketten. Als de juridische faculteiten in Nederland deze digitale boeken voor hun studenten beschikbaar willen krijgen, zullen ze daarvoor apart moeten gaan betalen. Het is de vraag of de faculteitsbibliotheken die kosten zullen kunnen opbrengen.
  Bron: Nederlands Juristenblad

 • 09/04/2014

  Reactie Kluwer op open brief

  Visser vat de kern van zijn betoog samen in twee punten, namelijk de vergoedingen die universiteiten betalen voor juridische teksten en het beschikbaar stellen van artikelen in Open Access.
  Bron: Nederlands Juristenblad

 • 09/04/2014

  Dutch Supreme Court: Cable retransmission has ended, but the levy might be reintroduced

  Dirk Visser, Institute for Private Law, Leiden University, Dutch Supreme Court: Cable retransmission has ended, but the levy might be reintroduced. Verschenen op Kluwer Copyright Blog, 7 april 2014.
  Bron: Boek9

 • 08/04/2014

  Naar wie mag je een ontvangen e-mail doorsturen?

  Met enige regelmaat krijg ik vragen van mensen die een mail door willen sturen, door hebben gestuurd of van wie de mail is doorgestuurd terwijl niet iedereen daar blij van is. Dus: wanneer en naar wie mag dat nou, een mail doorsturen? Met toestemming mag het natuurlijk.
  Bron: InternetRecht

 • 08/04/2014

  Filmstudio's klagen Megaupload en Kim Dotcom aan

  Zes grote filmstudio's klagen de offline gehaalde website Megaupload.com aan vanwege copyrightschending en het stimuleren daarvan. Dat blijkt uit de aanklacht (pdf) die Twentieth Century Fox, Disney, Paramount Pictures, Universal, Columbia en Warner hebben ingediend.
  Bron: Nu.nl

 • 07/04/2014

  Boek9.nl jurisprudentie webinar (14 april 2014) - ? 69 per punt

  De derde sessie van dit jaar vindt plaats op maandag 14 april. In één uur tijd worden de jurisprudentie-highlights van de afgelopen twee maanden op het gebied van IE besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Universiteit Utrecht en hoofdredactie Boek9.nl).
  Bron: Boek9

 • 07/04/2014

  Kamerbrief over distributie van interactieve televisiediensten

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de toegang tot interactieve televisiediensten. Dit naar aanleiding van het amendement en de motie Van Dam-Huizing.
  Bron: Ministerie van OCW

 • 07/04/2014

  'Studenten willen betalen voor software via Spotifymodel'

  Eén op vijf studenten blijft zich hardnekkig verzetten tegen het betalen voor software, maar 'het is opvallend dat bijna 80 procent nu toch begrijpt dat auteursrecht en intellectuele eigendom ook belangrijk is. Er is een mentaliteitswijziging.
  Bron: ComputerMagazine

 • 06/04/2014

  Peer Wittenbols, Mike Roelofs en Gerard van Maasakkers winnen Annie M.G. Schmidtprijs 2013

  De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, is toegekend aan Peer Wittenbols, Mike Roelofs en Gerard van Maasakkers voor hun lied Mijn Kind. De prijs werd uitgereikt door radiomaker en televisiepresentator Frits Spits in het Amsterdamse Theater Bellevue.
  Bron: Buma/Stemra

 • 04/04/2014

  Geen geschillen over CBO-tarieven in 2013

  Uit het jaarverslag 2013 van de Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf (SGB) blijkt dat de Geschillencommissie Auteursrechten in 2013 geen geschillen over door de collectieve beheersorganisaties in rekening gebrachte vergoedingen hoefde te behandelen.

 • 04/04/2014

  NASA gaat broncode zelfontwikkelde software vrijgeven

  De NASA gaat de komende maanden broncode van meer dan duizend softwareprojecten vrijgeven in een 'GitHub voor astronauten'. De code betreft projecten die uiteenlopen van robotica tot software voor het uitvoeren van klimaatsimulaties.In totaal zou de NASA de broncode van meer dan duizend projecten doorzoekbaar willen maken via een database waar de laatste maanden aan is gewerkt, zo meldt Wired.
  Bron: Tweakers

 • 04/04/2014

  'Russische Facebook' broedplaats illegale downloads

  Verschillende muzieklabels klagen vKontakte aan, de Russische variant op Facebook. Volgens Sony, Universal en Warner Music wordt het sociale netwerk massaal gebruikt om illegaal gedownloade muziek te delen. Volgens de labels heeft vKontakte willens en wetens een catalogus opgebouwd aan illegaal verkregen muziek, waarbij er op grote schaal piraterij wordt gepromoot.
  Bron: Telegraaf

 • 04/04/2014

  Nederlanders besteden meer dan de helft van de tijd dat zij wakker zijn aan media

  Cijfers nieuw tijdsbestedingsonderzoek 'Media:Tijd': 'Nederlanders maken dagelijks 8 uur en 40 minuten gebruik van media; Ouderen besteden relatief veel tijd aan lezen, luisteren en kijken; Jongeren zijn oververtegenwoordigd bij het gamen en communiceren.'
  Bron: SCP

 • 04/04/2014

  Amsterdam krijgt zakelijk gamingcentrum

  Aanstaande maandag wordt in Amsterdam een nieuw centrum voor gamingbedrijven geopend. De officiële handeling wordt verricht door minister Kamp van Economische Zaken.
  Bron: AutomatiseringGids

 • 04/04/2014

  Inbreng Kamerleden voor schriftelijk verslag nieuwe filmregeling

  Binnen de vaste commissie voor OCW hebben enkele fracties schriftelijke vragen en opmerkingen voorgelegd aan minister Bussemaker over de nieuwe filmregeling. Behalve praktische vragen over de uitwerking van de regeling en de ingangsdatum zijn ook kritische vragen gesteld over het meten van de effectiviteit en mogelijke oneerlijke concurrentie.