VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor
auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.

 

Alle cbo's die in Nederland actief zijn, hebben zich bij de vereniging aangesloten en zijn gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

 

 • 02/07/2015

  Universiteiten zetten eerste stap boycot wetenschappelijk uitgever Elsevier

  De Nederlandse universiteiten hebben hun plan in werking gesteld om ’s werelds grootste wetenschappelijke uitgever Elsevier te gaan boycotten. De eerste stap hebben ze nu gezet: wetenschappers die (hoofd)redacteur zijn bij een van de 2.200 Elseviertijdschriften zijn de afgelopen weken benaderd met de vraag of ze willen overwegen hun functie neer te leggen. Het gaat om 46 hoofdredacteuren en 835 redacteuren.
  Bron: NRC

 • 02/07/2015

  Job Cohen herbenoemd als voorzitter VOIŠE

  Job Cohen is door de algemene ledenvergadering van VOI©E per 1 juli 2015 herbenoemd als voorzitter voor een termijn van drie jaar. De ledenvergadering heeft op 1 juli ook het VOI©E jaarverslag 2014 vastgesteld.

 • 02/07/2015

  Duitse BUMA haalt bakzeil in zaak tegen YouTube

  De Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA heeft een rechtszaak tegen YouTube verloren. GEMA wilde dat YouTube rechten zou betalen voor muziekgebruik in video's die door gebruikers zijn geplaatst, maar een rechtbank in München vindt dat GEMA de gebruikers zelf maar moet aanspreken. De zaak sleept zich al jaren voort nadat GEMA en YouTube het niet eens werden over een vergoeding. In andere landen heeft YouTube wel afspraken met auteursrechtenorganisaties.
  Bron: Emerce

 • 02/07/2015

  Een digitaal loket voor de gebruiker van collectieve licenties: mijnlicentie.nl

  Via mijnlicentie.nl is voor alle cbo’s die licenties aan de markt aanbieden de relevante informatie over welk gebruik waar te regelen overzichtelijk op één plek toegankelijk gemaakt. Na uitgebreid gebruikersonderzoek is in de nieuwe release de gebruiksvriendelijkheid en transparantie van het digitale loket voor collectieve licenties verder verbeterd.

 • 02/07/2015

  Stadsarchief Rotterdam op zwart

  Het Stadsarchief Rotterdam heeft 120 duizend historische beelden van internet gehaald. Zij wil niet zwichten voor auteursrechtenorganisatie Pictoright.
  Bron: Volkskrant

 • 01/07/2015

  Implementatiewetsvoorstel EU- richtlijn collectief beheer naar Tweede Kamer

  Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft op 1 juli 2015 het implementatiewetsvoorstel EU- richtlijn collectief beheer naar de Tweede Kamer gezonden. Lees hier het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State, het nader rapport en het persbericht van V&J.

 • 01/07/2015

  Antwoord op vragen Verhoeven over algemene voorwaarden Persgroep voor freelance journalisten

  Beantwoording Kamervragen van het lid Verhoeven (D66) over de algemene voorwaarden van De Persgroep voor freelance journalisten.
  Bron: Tweede Kamer

 • 01/07/2015

  Krantenwebsite is geen audiovisuele mediadienst volgens de Richtlijn

  Conclusie AG HvJ EU 1 juli 2015, IEFbe 1000; zaak C-347/14 (Tiroler Tageszeitung Online). Mediarecht. Op een subdomein van de elektronische krant Tiroler Tageszeitung Online worden korte filmpjes aangeboden]. De Oostenrijkse communicatieautoriteit stelt bij besluit vast dat dit subdomein een audiovisuele dienstverlening betreft die valt onder de wettelijke meldingsplicht.
  Bron: IE-Forum

 • 30/06/2015

  Armin van Buuren in gesprek met Frans Timmermans

  Serieuze zaken vandaag voor Armin van Buuren. Hij stond niet achter de draaitafels om de muziek van een groot te feest te verzorgen, maar ging in gesprek met Frans Timmermans. Armin was in Brussel om te praten over auteursrecht, cultuur en muziekonderwijs. De dj was hier als vertegenwoordiger van Buma/Stemra, de Nederlandse organisatie die het auteursgeld int voor artiesten bij radio en tv, horeca en andere plekken waar hun muziek wordt gedraaid.
  Bron: Shownieuws

 • 30/06/2015

  Stenogram plenaire vergadering EK over auteurscontractenrecht - 30 juni 2015

  Duthler (VVD): 'De leden van de VVD-fractie [...] begrijpen dat de regering de behandeling van dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk afgerond wil zien. Ook het veld heeft de afgelopen weken via allerlei kanalen behoorlijke druk uitgeoefend om het wetsvoorstel te hameren, zoals dit heet. De VVD-fractie heeft hier weliswaar begrip voor, maar zij zit nog met twee prangende vragen.'
  Bron: Eerste Kamer

 • 30/06/2015

  Staatsblad: wijziging auteurscontractenrecht

  (Staatsblad) Wet van 30 juni 2015 tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

 • 30/06/2015

  Eerste Kamer eens met vernieuwing auteurscontractenrecht

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) aangenomen dat de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun exploitanten versterkt. Bij overeenkomsten met exploitanten (zoals uitgevers en platenmaatschappijen) zijn zij vaak de zwakkere partij. De maatregel gaat per 1 juli 2015 in.
  Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • 30/06/2015

  Hoe zit het ook alweer met. de vrijheid van panorama?

  Bijdrage ingezonden door Otto Volgenant, Boekx Advocaten. Als we niet oppassen raken we binnenkort het recht kwijt om foto's te publiceren waar gebouwen en kunstwerken in de openbare ruimte op staan. Dit recht wordt wel de 'vrijheid van panorama' genoemd. In het Engels 'Freedom of Panorama', ook wel afgekort tot FOP. Dit is het recht om vrijelijk afbeeldingen te kunnen maken én te publiceren van alle kunst en architectuur in de openbare ruimte.
  Bron: IE-Forum

 • 30/06/2015

  Frans magazine krijgt boete voor artikel met 'tips' voor illegaal downloaden

  Een rechter heeft het Frans magazine Téléchargement een boete van 10.000 euro opgelegd omdat het een artikel publiceerde waarin diverse tools en websites werden genoemd waar illegale content binnengehaald kon worden. Dergelijke artikelen kunnen strafbaar zijn volgens de Franse wet.
  Bron: Tweakers

 • 30/06/2015

  CvTA rapporteert: goed bestuur en integriteit cbo's in orde

  Het College van Toezicht Auteursrechten heeft het rapport “Goed bestuur en integriteit; stand van zaken 2014’ gepubliceerd. Het College is van oordeel dat uit het hetgeen de CBO’s rapporteerden de staat van het goed bestuur en integriteit in algemene zin in 2014 in orde was.

 • 30/06/2015

  Apple ook schuldig in hoger beroep e-bookrechtszaak

  Apple is dinsdag ook in hoger beroep veroordeeld voor prijsafspraken met e-bookuitgevers. Het bedrijf bewandelde volgens het Amerikaanse Circuit Court of Appeals een eenvoudige weg voor het openen van een 'iBookstore'.
  Bron: Tweakers

 • 30/06/2015

  Nieuwe uitgeefplatformen redden de journalistiek niet

  In navolging van de muziekindustrie wordt ook in de wereld van kranten en tijdschriften steeds meer geëxperimenteerd met platformen. Bij de muziekindustrie hebben we iTunes en Spotify, bij de journalistiek gaat het om Blendle en Elinea. Deze platformen laten uitgevers hun artikelen of liedjes los verkopen en helpen lezers bij het vinden van interessante content.
  Bron: MarketingFacts

 • 29/06/2015

  Inbreuk maken loont? Deel 1

  Er wordt wel eens gezegd dat inbreuk maken loont. Auteursrechtinbreuk leidt niet altijd tot (volledige) toekenning van schadevergoeding. Zo blijkt ook uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 mei. In deze zaak werd auteursrechtinbreuk vastgesteld; de vordering tot schadevergoeding werd echter afgewezen. Hoe zit dat nu eigenlijk met schadevergoeding na een auteursrechtinbreuk? En wat betekent de uitspraak van 20 mei?
  Bron: ICTRecht

 • 29/06/2015

  Auteursrechtdebat bestaat één jaar!

  Door: Lotte Anemaet, VU Amsterdam/hoofdredacteur Auteursrechtdebat. 'Zoveel mensen, zoveel meningen.' Dat deze bekende uitdrukking ook voor de discussianten op Auteursrechtdebat geldt, blijkt maar al te goed. Nu, één jaar later na de start van Auteursrechtdebat op IE-Forum.nl, kunnen we terugkijken op een mooi jaar met vele inzendingen. Het auteursrecht heeft ons niet onberoerd gelaten. De auteur - de creatieve maker - ligt ons nauw aan het hart.
  Bron: IE-Forum

 • 29/06/2015

  Kamerbrief met reactie op uitspraak rechter over programmagegevens

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de rechterlijke uitspraak dat de programmagegevens van de publieke omroepen geen auteursrechtelijke bescherming hebben.
  Bron: Rijksoverheid.nl

 • 29/06/2015

  Beantwoording Kamervragen over het minder uitbetalen voor het gebruik van online muziek aan artiesten

  Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Oosenbrug en Van Dekken van uw Kamer over het minder uitbetalen voor het gebruik van online muziek aan artiesten.
  Bron: Ministerie van V&J

 • 29/06/2015

  Buma/Stemra: Wees terughoudend met uitzonderingen op auteursrecht

  Er moet zorgvuldig omgesprongen worden met het auteursrecht. Naar aanleiding van het rapport Agenda Cultuur roept Buma/Stemra op tot een dialoog tussen politiek en rechthebbenden. Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft op haar website een open brief gepubliceerd naar aanleiding van het rapport Agenda Cultuur van de Raad voor Cultuur.
  Bron: Entertainment Business

 • 29/06/2015

  Nieuwe algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek per 1 juli 2015

  Dr. E.J.B. Knibbeler (1968) heeft ruime ervaring opgedaan als leidinggevende op verschillende niveaus in de KB. Haar laatste functie - sinds 1 januari 2012 - was die van sectorhoofd Marketing & Diensten. Zij boekte belangrijke resultaten in de complexe portefeuille van het auteursrecht voor de digitale diensten.
  Bron: Koninklijke Bibliotheek

 • 29/06/2015

  Kamerbrief over Manifest Recht op Mediawijsheid

  Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het Manifest Recht op Mediawijsheid.
  Bron: Ministerie van OCW