VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor
auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.

 

Alle cbo's die in Nederland actief zijn, hebben zich bij de vereniging aangesloten en zijn gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

 

 • 29/04/2016

  Blokkeren van illegale sites in het belang van de rechtspleging

  In de Tweede Kamer is op 28 april met minister Kamp van EZ gesproken over het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening. D66 betrok hierbij de discussie over het niet blokkeren van toegang tot internet.

 • 29/04/2016

  Netneutraliteit garandeert open en vrije toegang tot internet

  Vanaf 30 april 2016 geldt in Europa een wettelijke plicht tot netneutraliteit. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in de gaten of internetaanbieders de toegang tot het internet niet onnodig afknijpen of blokkeren. Op 30 augustus 2016 brengt het Europees samenwerkingsverband van telecommunicatietoezichthouders Berec richtsnoeren uit waarin de Europese netneutraliteitregels nader worden uitgelegd.
  Bron: ACM

 • 29/04/2016

  Behandeling Implementatiewet richtlijn collectief beheer in wetgevingsoverleg

  Omdat de plenaire agenda van de Tweede Kamer erg vol is, is besloten de Implementatiewet richtlijn collectief beheer te behandelen tijdens een wetgevingsoverleg in plaats van plenair. De datum voor de behandeling is nog niet definitief vastgesteld, mogelijk wordt dit 13 juni.

 • 28/04/2016

  Auteursrechtdebat: Blokkering The Pirate Bay effectief en gerechtvaardigd

  De heren Lodder en Van Ramshorst hebben recent het debat rondom het opleggen van een blokkeringsmaatregel met betrekking tot het tegengaan van auteursrechtinbreuk op internet nieuw leven ingeblazen. Lodder stelt dat in The Pirate Bay zaak voorbij wordt gegaan aan het vaststellen van criteria aan de hand waarvan bepaald kan worden of de gevorderde maatregel als effectief is te kwalificeren.
  Bron: IE-Forum

 • 28/04/2016

  BREAKING: DSM Communication on Platforms leaked!

  The role and responsibility of online platforms and intermediaries is a key issue in the Digital Single MarketStrategy, which the EU Commission launched last May. After a number of public consultations, on-line and off-line enthusiasts were anxiously awaiting for the Commission to release a Communication on that very issue by the end of May 2016.
  Bron: The IPKat

 • 28/04/2016

  'Piraten verruilen torrents voor streaming en downloadsites'

  Een nieuw rapport suggereert een duidelijke verschuiving op het gebied van piraterij van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Volgens het rapport van anti-piraterijdienst MUSO zouden piraten vaker kiezen voor streaming en downloadsites in plaats van torrents.
  Bron: Entertainment Business

 • 27/04/2016

  Getty Images klaagt Google aan om aanzetten tot piraterij van foto's

  Fotopersbureau Getty Images klaagt Google in de Europese Unie aan om het vermeende aanzetten tot piraterij van foto's van de dienst. Google zet gebruikers van de zoekmachine aan tot piraterij door foto's op hoge resolutie direct in de zoekresultaten te tonen, stelt Getty Images. Dat zorgt voor auteursrechtenschendingen en maakt van gebruikers 'onbedoelde piraten'. De zaak draait om een verandering in de afbeeldingzoekmachine van Google in 2013.
  Bron: Nu.nl

 • 26/04/2016

  Vordering tot betaling billijke compensatie is 'verbintenis uit onrechtmatige daad'

  Vordering tot betaling van billijke compensatie is 'verbintenis uit onrechtmatige daad'. Prejudiciële beslissing. Austro-Mechana is een Oostenrijkse collectieve beheersorganisatie voor auteursrecht die onder meer de taak heeft om de om een billijke vergoeding te innen wanneerbeeld-en geluidsdragers in het buitenland voor commerciële doeleinden en onder bezwarende titel in het verkeer worden gebracht.
  Bron: IEPT

 • 26/04/2016

  RODAP: Onzekerheid schaadt Nederlandse film en televisie-sector

  Film en televisie-industrie gebaat bij einde aan juridische strijd. Producenten, omroepen en distributeurs (RODAP) willen onderhandelingen afronden. Doordat collectieve beheersorganisatie Lira nog steeds de uitzending van Nederlandse film- en televisieprogramma’s wil verbieden, verkeren financiers, distributeurs en exploitanten in onzekerheid over de exploitatierechten van filmwerken.
  Bron: Rodap

 • 26/04/2016

  Meer dan een miljoen torrentdownloads voor seizoenspremičre Game Of Thrones

  Afgelopen zondag zond HBO de eerste aflevering van het zesde Game Of Thrones-seizoen uit. De episode werd wereldwijd en in een halve dag meer dan een miljoen keer gedownload uit illegale bron.
  Bron: Entertainment Business

 • 26/04/2016

  Bijeenkomst Nieuw Beleidskader Toezicht

  Op 25 april 2016 organiseerde het CvTA een bijeenkomst waarin alle onder toezicht staande collectieve beheersorganisaties (CBO’s), betrokken uitvoeringsorganisaties van de CBO’s, de branchevereniging VOI©E en vertegenwoordigers van de departementen van Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken in de gelegenheid zijn gesteld hun visie te geven op een nieuw (concept) Beleidskader Toezicht.
  Bron: CvTA

 • 26/04/2016

  Fair trade voor muzikanten, een illusie?

  'Wat vinden we als fans belangrijker? Het internet zélf? Of de content die het internet tot een bron van inspiratie maakt?' Hebt u het ook gezien? Enkele uren na het overlijden van Prince lanceerde internetgigant Google een hommage aan het popidool van mijn generatie. Het was een in purperen kleuren badende collage van Prince-gerelateerde content. Inclusief links naar muziek, coole foto's en video's. O, het cynisme.
  Bron: De Morgen

 • 25/04/2016

  Buma ROCKS! op Radio Veronica

  Op zaterdag 4 juni 2016 vindt in Nijmegen Buma ROCKS! plaats, the international conference and showcase festival for loud music. Ter gelegenheid hiervan lanceert Radio Veronica vandaag een speciaal internetradiostation.
  Bron: Buma/Stemra

 • 25/04/2016

  Tussentijds cassatieberoep tegen tussenarrest hof niet-ontvankelijk

  (Met dank aan Tobias Cohen-Jehoram en Vivien Rorsch, De Brauw Blackstone Westbroek) Cassatieberoep tegen niet-ontvankelijk ex. artikel 401a(2) Rv: sprake van een tussenarrest, waartegen slechts tegelijk met het eindarrest cassatie kan worden ingesteld, aangezien het hof niet anders heeft bepaald.
  Bron: IEPT

 • 25/04/2016

  Nader rapport over het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

  Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst. Bijlagen: Wetsvoorstel en Advies Raad van State.
  Bron: Ministerie van OCW

 • 25/04/2016

  Auteursrechtdebat: Verschraling journalistiek door de alles-moet-gratis-zijn-generatie

  Neem nu een website als Nu.nl. Inmiddels is deze website geaccepteerd en alom gewaardeerd. Die startup heeft een solide basis verworven met het ongeautoriseerd overnemen van content uit kranten. Een ander goed voorbeeld is de nationalevacaturebank.nl die zonder schroom parasiteerde op de personeelsadvertenties in dagbladen. Een frequente kostbare en tijdrovende gang naar de rechter bleek daarom onvermijdelijk.
  Bron: IE-Forum

 • 24/04/2016

  Artiesten en producenten kijken terug op uitzonderlijk goed Sena-jaar

  De stijging van de inkomsten wordt veroorzaakt door een toename van het aantal licenties, het waar mogelijk verhogen van tarieven, of het verlagen van kortingen. Gedurende het verslagjaar werd overeenstemming bereikt over nieuwe overeenkomsten met meerdere brancheorganisaties. Sena heeft licenties voor muziekgebruik gesloten met ruim 160 duizend bedrijven en instellingen in Nederland.
  Bron: Sena

 • 22/04/2016

  Rechthebbenden maken met RODAP afspraken over vergoeding on demand diensten

  'RoDAP heeft namens haar leden constructieve gesprekken gevoerd met de collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, NORMA, SENA namens NVPI Audio. Inzet was om overeenstemming te bereiken over een redelijke en representatieve vergoeding voor het muziekgebruik in omroepgerelateerde 'on demand diensten' zoals NPO Plus, Kijk, RTL XL, NL Ziet, Ziggo, KPN en Online, die RoDAP-leden (gaan) exploiteren.
  Bron: Buma/Stemra

 • 22/04/2016

  Waarom DWDD zich geen raad wist met Prince

  De herdenkingsindustrie werd gisteren hard geconfronteerd met een treurig Prince-feit. Van de overleden popster zijn nauwelijks nummers te beluisteren, of clips en live-uitvoeringen te vinden. Niet op YouTube, niet op de streamingplatforms. Prince is nagenoeg onzichtbaar, en dat was pech voor snel schakelende tv-redacties als die van DWDD.
  Bron: Volkskrant

 • 22/04/2016

  Auteursrechtdebat: Dirk Visser - Nieuw(s)uitgeversrecht?

  Begin 2016 lanceerde Brave Software een nieuwe internetbrowser die advertenties op websites blokkeert en vervangt door andere, 'betere' advertenties. Dat zijn advertenties die beter aansluiten bij de belangstelling van de gebruiker. En dus meer geld opbrengen. De opbrengst van die betere advertenties wil Brave Software delen met de uitgevers van de websites. De Amerikaanse vereniging van nieuwsuitgevers stuurde een boze brief aan Brave Software.
  Bron: IE-Forum

 • 22/04/2016

  NL-zenders geen must meer bij overstap naar online tv

  Steeds minder Nederlanders vinden het belangrijk dat de zenders van NPO, SBS en RTL beschikbaar zijn via een online (OTT-) abonnement, als voorwaarde om hun reguliere tv-abonnement voor een dergelijk abonnement in te ruilen. Minder dan helft vindt dat deze zenders via een online tv-abonnement beschikbaar moeten zijn, willen zij overwegen het oude tv-abonnement op te zeggen.
  Bron: Telecompaper

 • 22/04/2016

  Auteurscontractenrechtelijke emotie

  Bernt Hugenholtz: [...] 'Hoe dan ook, volgens Roland heb ik mij aan ‘pseudo-wetenschap’ schuldig gemaakt door over het nieuwe filmrecht [...] te schrijven: «In addition, ‘creative bookkeeping’ practices on the part of the producers, and a tendency for film production companies to declare bankruptcy following an unsuccessful release, had practically reduced the right to equitable remuneration to a dead letter.»
  Bron: IE-Forum

 • 22/04/2016

  Radio 538-programma's te ontvangen in zestien landen

  De Radio 538-shows Dance Department en Global Dance Chart zijn vanaf eind deze maand in zestien landen via de ether te ontvangen, waaronder in China.
  Bron: Entertainment Business

 • 21/04/2016

  The EU Advocate General Breaks the Internet

  Per Strömbäck: Europe’s highest legal authority is looking to redefine some of the internet’s basic infrastructure. At least that is the reality should Advocate General Wathelet’s absurd opinion on hypertext linking in the GS Media v Sanoma Media-case stand. Linking is not the same as making content available, at least according to the AG. Except it’s difficult to understand how anything could be made available online without links.
  Bron: Netopia