VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor
auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.

 

Alle cbo's die in Nederland actief zijn, hebben zich bij de vereniging aangesloten en zijn gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

 

 • 18/12/2014

  VOIŠEmail jaaroverzicht 2014

  Baanbrekende gerechtelijke uitspraken, veranderende spelregels die meebewegen met de markten, nieuwe wet- en regelgeving en harde afrekening met de oude. In deze laatste editie van VOI©Email in 2014 een selectie uit de belangrijkste nieuwsfeiten van een voor het rechtenbeheer onstuimig jaar.

 • 18/12/2014

  Activiteitenplan VOIŠE in 2015

  De VOI©E-ledenvergadering heeft het Activiteitenplan 2015 vastgesteld. Wij lichten er vast een aantal zaken uit.

 • 18/12/2014

  EBBA voegt nieuwe prijs toe: Best Festival Act

  Met ingang van 2015 wordt een nieuwe prijs aan de European Border Breakers Awards toegevoegd: EBBA Best Festival Act. Het gaat om een nieuwe categorie die naast de reeds bestaande European Border Breakers Awards, voor tien Europese acts met cross border succes, wordt uitgereikt. De eerste EBBA Best Festival Act wordt op woensdag 14 januari, tijdens de EBBA show in de Stadsschouwburg Groningen, gaat naar de Britse band Jungle.
  Bron: Buma Cultuur

 • 17/12/2014

  Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?

  Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW over de 'verruimde' collectieve licentieovereenkomst (ECL). Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijke brief van Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie auteursrechtbelangen. Daarin verzoeken zij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Veiligheid en Justitie om de introductie van ECL in Nederland.
  Bron: Ministerie van OCW

 • 17/12/2014

  Lira bereikt akkoord met knipseldiensten

  LIRA is na goed overleg met Media Info Groep en Profactys gekomen tot een akkoord over een auteursrechtelijke vergoeding voor de freelance journalisten wier werken door Media Info Groep worden ‘geknipt’. Met deze overeenkomst worden de rechten van de freelance schrijvers gewaarborgd.
  Bron: LIRA

 • 17/12/2014

  Kamerbrief verslag Telecomraad 27 november

  Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Telecomraad van 27 november 2014. De Raad sprak onder andere over de ontwerpverordening Europese interne markt voor telecommunicatie.
  Bron: Ministerie van EZ

 • 17/12/2014

  Kamerbrief over beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013

  Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013.
  Bron: Ministerie van OCW

 • 16/12/2014

  Bijna helft Vlamingen die films en series downloaden doet dat illegaal

  Bijna de helft van de Vlamingen die films en series downloaden via internet, doet dat voornamelijk illegaal. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digimeter van iMinds, een onderzoek naar het gebruik van digitale media en apparaten in Vlaanderen.
  Bron: Tweakers

 • 16/12/2014

  ACM: websites publieke omroep voldoen aan regels voor plaatsen cookies

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt vast dat de websites waarvoor de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) direct verantwoordelijk is nu voldoen aan de regels voor het plaatsen van cookies.
  Bron: ACM

 • 16/12/2014

  Feestelijke uitreiking van de Buma Boy Edgarprijs 2014 aan Jeroen van Vliet

  Gisteravond ontving pianist en componist Jeroen van Vliet de Buma Boy Edgarprijs 2014 in een uitverkocht Bimhuis. Deze prijs, de belangrijkste in Nederland op het terrein van de jazz en geïmproviseerde muziek, bestaat uit een plastiek van Jan Wolkers en een geldbedrag van €12.500.
  Bron: Buma/Stemra

 • 16/12/2014

  The Pirate Bay weet nog niet of het terug zal keren

  Een beheerder van The Pirate Bay heeft laten weten dat zij momenteel nog bekijken of de roemruchte torrentsite terug zal keren na de inval door de Zweedse politie. Daarnaast ziet hij geen bezwaar in kopieën van The Pirate Bay, al waarschuwt hij voor kwaadaardige sites.
  Bron: Tweakers

 • 16/12/2014

  CPB gaat nieuwe privacybeleid Facebook onderzoeken

  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gaat het door Facebook aangekondigde nieuwe privacybeleid onderzoeken. Per 1 januari 2015 zullen nieuwe privacyvoorwaarden gelden voor Facebook-gebruikers. Het CBP heeft Facebook in een brief verzocht te wachten met het doorvoeren van het nieuwe privacybeleid tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn.
  Bron: CBP

 • 15/12/2014

  CBP legt Google sanctie op voor privacyschendende voorwaarden

  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft Google een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsom kan oplopen tot 15 miljoen euro. De reden voor deze sanctie is dat de in 2012 aangepaste privacyvoorwaarden van Google in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
  Bron: CBP

 • 15/12/2014

  Spaanse uitgevers willen Google News terug

  Spaanse krantenuitgevers willen dat Google News in Spanje openblijft. Volgens de uitgevers is Google News te dominant om zomaar te verdwijnen. Vorige week kondigde Google de sluiting van zijn Spaanse News-tak aan, vanwege de introductie van een nieuwe wet.
  Bron: Tweakers

 • 15/12/2014

  Vragen VVD en D66 over vaststelling nieuwe tarieven programmagegevens NPO

  VVD en D66 vragen de staatssecretaris van OCW in hoeverre er een 'markt en een marktconform tarief' bestaan voor gegevens die zonder vergoeding kunnen worden overgenomen en gepubliceerd. D66 vraagt voorts hoe de nieuw vastgestelde tarieven te rijmen zijn met het Open Data beleid van de overheid, waarbij het uitgangspunt is om informatie die met publieke middelen is gegenereerd zoveel mogelijk gratis toegankelijk te maken.
  Bron: Tweede Kamer

 • 15/12/2014

  Mr. van de week: Job Cohen

  Mr. van de week is Job Cohen. Op 9 januari aanvaardt hij zijn benoeming als hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel, met als leeropdracht juridische en bestuurskundige aspecten van decentraal bestuur in Nederland aan de Universiteit Leiden. Cohen was onder meer staatssecretaris van hoger onderwijs, Eerste Kamerlid, staatssecretaris van justitie, burgemeester van Amsterdam en politiek leider van de PvdA.
  Bron: Mr. Online

 • 15/12/2014

  'Datacenter Pirate Bay vol illegale sites'

  De Zweedse politie die dinsdag een inval deed bij het datacenter in het Zweedse Nacka om The Pirate Bay uit de lucht te halen heeft zeker veertig andere servers van illegale sites ongemoeid gelaten. Dat zegt advocaat Henrik Ponten van het Rights Alliance, het Zweedse BREIN. De Zweedse politie kwam afgelopen week in actie na aangiftes van auteursrechthebbenden.
  Bron: Emerce

 • 12/12/2014

  Commissariaat voor de Media stelt toezichtthema's 2015 vast: Onafhankelijkheid en Transparantie

  Het Commissariaat voor de Media heeft zijn Handhavingsbrief 2015 gepubliceerd. In deze handhavingsbrief geeft het Commissariaat een toelichting op de meest actuele ontwikkelingen in het medialandschap, schetst hij zijn rol en verantwoordelijkheid, en benoemt hij zijn toezichtthema’s voor 2015: onafhankelijkheid en transparantie.
  Bron: Commissariaat voor de Media

 • 12/12/2014

  Duitse politie doet huiszoekingen om illegale e-books

  De Duitse politie heeft circa vijftig huizen doorzocht in een zaak tegen een webshop waar illegale e-books werden verkocht. De website is inmiddels uit de lucht gehaald, evenals een gerelateerde blog. Er is nog niemand opgepakt.
  Bron: Tweakers

 • 12/12/2014

  Pictoright treft schikking in procedure kunsthandelaar

  In 2013 is Pictoright een procedure begonnen tegen een tweetal kunsthandelaren die weigerden opgave te doen van volgrechtplichtige verkopen. In een van die zaken, tegen een Amsterdamse kunsthandel, is Pictoright recent een schikking overeengekomen. Hiermee is de rechtszaak van de baan. En dat is natuurlijk goed nieuws.
  Bron: Pictoright

 • 12/12/2014

  VOIŠE-leden completeren uniforme klachtenregelingen

  De algemene ledenvergadering van VOI©E is op 9 december akkoord gegaan met het activiteitenplan en de begroting voor 2015. Het budget van VOI©E en van de Federatie Auteursrechtbelangen is ongewijzigd gebleven, respectievelijk 400.000 en 150.000 euro. In overleg met het College van Toezicht worden in de CBO-Keurmerkcriteria de bestaande klachten- en geschillenregelingen voor rechthebbenden en gebruikers vervolmaakt.

 • 12/12/2014

  Minister Bussemaker steunt bewustmakingscampagne thecontentmap.nl

  Minister Bussemaker van OCW heeft 75.000 euro subsidie toegekend voor het communicatieplan voor thecontentmap.nl. De minister geeft in haar brief aan het van groot belang te vinden dat mensen (met name jongeren) zich bewust zijn van de makers achter creatieve producten en hun belang om betaald te worden voor hun werk. “Deze campagne draagt hier substantieel aan bij op een positieve en constructieve wijze", aldus minister Bussemaker.

 • 12/12/2014

  Prejudiciële vraag over databankenrecht kaartgegevens

  Zaak C-490/14: Verlag Esterbauer. Prejudiciële vragen Bundesgerichtshof - Duitsland.Auteursrecht. Databankenrecht. 'This is a request for a preliminary ruling in a case which concerns a copyright dispute relating to map data owned by the State of Bavaria and allegedly exploited by a company which produces maps and guides for cyclists, inline skaters and mountain bikers.
  Bron: Boek9

 • 11/12/2014

  Prejudiciële vragen over auteursrechtinbreuk door een derde via een wifi-netwerk

  Prejudiciële vragen aan HvJ EU 3 november 2014, IEF 14470, zaak C-484/14 (McFadden) Auteursrecht.
  Bron: IE-Forum