VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor
auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.

 

Alle cbo's die in Nederland actief zijn, hebben zich bij de vereniging aangesloten en zijn gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

 

 • 12/09/2014

  SABAM sluit overeenkomst met NETFLIX

  SABAM heeft een overeenkomst met NETFLIX ondertekend met het oog op de lancering van zijn video-on-demand abonnementsdienst in België, die naar verwachting plaatsvindt in de loop van september. Deze overeenkomst garandeert de leden van SABAM een gepaste vergoeding voor het gebruik van hun repertoire in het aanbod van NETFLIX. De overeenkomst verleent NETFLIX een licentie voor het gebruik van de audiovisuele en muzikale repertoires van SABAM.
  Bron: SABAM

 • 11/09/2014

  Bibliotheken mogen zonder toestemming boeken digitaliseren voor onderzoek of privéstudie

  Lidstaten mogen toestaan dat bibliotheken zonder toestemming van rechthebbenden boeken van hun verzameling - voor onderzoek of privéstudie - digitaliseren om deze op elektronische terminals aan te bieden. Bibliotheken kunnen zich op deze vastgestelde beperking beroepen, zelfs indien rechthebbende hen onder redelijke voorwaarden aanbiedt om licentieovereenkomsten te sluiten voor gebruik van werken.
  Bron: IEPT

 • 11/09/2014

  Wetsvoorstel wijziging Richtlijn verweesde werken als hamerstuk door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op 11 september 2014 het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (33892) zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

 • 11/09/2014

  Apple schendt cookiewet met U2-push

  Apple schendt de Europese cookiewet met het gratis nieuwe album van rockgroep U2. Gebruikers zien die muziek plots in hun iTunes-bieb staan én op hun iPhone. Daarmee overtreedt Apple de Europese cookiewet, die breder is dan alleen cookies.
  Bron: PCM

 • 11/09/2014

  Conclusie A-G: Pictoright kan haar distributierecht uitoefenen tegen Art & Allposters

  Conclusie A-G Cruz Villalón 11 september 2014, IEF 14191, Zaak C-419/13, (Art & Allposters International BV tegen Pictoright) Conclusie ingezonden door Job Hengeveld, Hengeveld Advocaten en Thijs van Aerde,Houthoff Buruma. Verzoek om een prejudiciële beslissing, Hoge Raad der Nederlanden. Zie eerder op IE-Forum.nl Art & Allposters tegen Stichting Pictoright. Richtlijn 2001/29/EG. Distributierecht.
  Bron: IE-Forum

 • 11/09/2014

  Technologie verandert TV-sector radicaal - Video On Demand en betaal-TV in de lift

  De Nederlander heeft gemiddeld 4,3 mobiele apparaten tot zijn beschikking, de mogelijkheden van de cloud, een betere connectiviteit en de grootste keuze uit content dan ooit. Dit verandert de waardeketen binnen de TV-sector radicaal. Dit concludeert Deloitte in haar onderzoek dat zij samen met GfK en SPOT uitvoerde en dat de impact van nieuwe technologieën op het kijkgedrag van Nederlanders in kaart brengt.
  Bron: Deloitte

 • 11/09/2014

  Erwin Angad-Gaur: Reflecties in Sena Performers Magazine (3, 2014)

  Erwin Angad-Gaur (secretaris/directeur van Ntb en VCTN, en voorzitter van de Sena sectie Uitvoerend Kunstenaars), Reflecties, Sena Performers Magazine (3, 2014). 'Vlak voor de zomer verscheen het onderzoeksrapport Economic Contribution of Copyright-Relevant Industries in the Netherlands.'
  Bron: Boek9

 • 11/09/2014

  Conclusie AG HvJEU over bevoegdheid bij auteursrechtinbreuk via internet en gedelokaliseerde schade

  Conclusie van A-G Cruz Villalón van 11 september 2014 in de zaak tussen Pez Hejduk tegen EnergieAgentur.NRW GmbH over de criteria op basis waarvan de rechterlijke bevoegdheid kan worden vastgesteld ten aanzien van een op internet begane schending van een aan het auteursrecht verbonden vermogensrecht onder zodanige omstandigheden dat de intreding van de schade niet kan worden verbonden aan een bepaald grondgebied.
  Bron: Boek9

 • 10/09/2014

  Nieuwe Europese Commissie wil vaart zetten achter hervorming auteursrecht

  De nieuwe Europese Commissie wil het auteursrecht snel hervormen. Dat blijkt uit de opdracht die de opvolgers van Neelie Kroes, die tot nu toe Eurocommissaris voor ict was, hebben meegekregen. Het huidige Europese auteursrecht stamt uit 2001.
  Bron: Tweakers

 • 09/09/2014

  BREIN ondersteunt plannen om illegale downloaders te benaderen

  Stichting BREIN ondersteunt de plannen van de Nederlandse filmsector om brieven te sturen naar illegale downloaders. BREIN-directeur Tim Kuik: 'Het is goed om illegale downloaders voor te lichten over legaal aanbod. Een goed moment daarvoor is als zij naar een illegale site gaan of daar gebruik van maken.`
  Bron: Entertainment Business

 • 09/09/2014

  Hans Jansen Legal Counsel bij Sena

  Per 1 oktober a.s. treedt Hans Jansen bij Sena in dienst als Legal Counsel. Jansen wordt verantwoordelijk voor de juridische advisering waarbij de focus ligt op licentie- en repartitievraagstukken. Daarnaast zal hij zich richten op het begeleiden van commerciële onderhandelingen, juridische geschillen en procedures.
  Bron: Sena

 • 09/09/2014

  Kamerbrief over de schikking die is gesloten tussen Norma en de Staat

  Brief van staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer over de schikking die is gesloten tussen Norma en de Staat over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007 tot en met 2012.
  Bron: Rijksoverheid.nl

 • 09/09/2014

  Verstekvonnis inzake auteursrechtinbreuk door vertonen van tv-programma's

  Auteursrecht. Procesrecht. Verstekvonnis. De vorderingen (inbreukverbod en voorschot op de geleden schade), gebaseerd op auteursrechtinbreuk door het zonder toestemming vertonen van televisieprogramma's, komen niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden toegewezen.
  Bron: IEPT

 • 09/09/2014

  Foto's door twitterende agenten mag je wel degelijk overnemen!

  Wanneer agenten foto's maken en op Twitter plaatsen, nemen de media die nogal eens over. De politie maakt daar opmerkelijk genoeg nu bezwaar tegen met een verwijzing naar haar auteursrechten. In een persbericht meldt men namelijk: Regelmatig duiken foto's van twitterende agenten op in landelijke en regionale media. Volgens Niels Nijman is het niet toegestaan voor media om deze foto's zonder toestemming over te nemen.
  Bron: InternetRecht

 • 08/09/2014

  Twitch zal niet in Amazon opgaan

  Twitch ging akkoord met een overname door internetwinkel Amazon om zijn onafhankelijkheid te behouden, en zal niet in het bedrijf opgaan. Dat zegt Twitch-ceo Emmett Shear tijdens de Techcrunch Disrupt-conferentie. Twitch is een snelgroeiende streamingdienst waarmee gamers hun voortgang en vaardigheden via live video met anderen kunnen delen. Amazon kocht Twitch eind augustus voor 1 miljard dollar.
  Bron: Nutech.nl

 • 08/09/2014

  Politie Nieuw-Zeeland moet data Kim Dotcom teruggeven wegens 'onwettige actie'

  De politie nam de klonen van onder meer computers, externe schijven, flashopslag en servers twee jaar geleden in beslag. Dat gebeurde tijdens de inval in het huis van Kim Dotcom in Nieuw-Zeeland. Volgens het gerechtshof was de inbeslagname van de data onwettig en moet de politie die meteen teruggeven. Behalve Dotcom krijgt ook de Nederlandse ontwikkelaar Bram van der Kolk zijn gegevens terug.
  Bron: Tweakers

 • 08/09/2014

  NORMA schikt met de Staat over thuiskopievergoedingen

  De Staat en Naburige rechtenorganisatie NORMA hebben hun geschil beëindigd over de hoogte van de thuiskopieheffing in de jaren 2007-2012. In 2008 is NORMA samen met de vakbonden FNV KIEM en Ntb en individuele musici en acteurs een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Aanleiding hiervoor was het beleid, ingezet door het toenmalige kabinet, om de thuiskopievergoeding per 1 mei 2007 te bevriezen.
  Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • 08/09/2014

  Sena Talentenpodium op Buma NL 8 september 2014

  Donderdag 18 september staat het Sena Talentenpodium op de Parade in Den Bosch. Net als voorgaande jaren is het Sena Talentenpodium onderdeel van Buma NL. Buma NL is het grootste evenement ter promotie van Nederlandstalige muziek, waarbij professional, publiek en artiest elkaar ontmoet en inspireert.
  Bron: Sena

 • 08/09/2014

  Europese uitgevers waarschuwen Commissie in Google-zaak

  De Europese uitgevers en hun brancheorganisaties zijn bezorgd dat de Europese Commissie koerst op een akkoord met Google in het lopende mededingingsonderzoek. De door Google gedane toezeggingen lossen de mededingingsproblemen echter niet op. Daarvoor hebben de Europese uitgevers in een gezamenlijke reactie gewaarschuwd.
  Bron: NUV

 • 08/09/2014

  Filmsector: brief tegen downloaden

  Internetters die films downloaden uit illegale bronnen moeten in de toekomst een brief of mail krijgen waarin ze worden gewezen op hun gedrag. Dat willen partijen in de Nederlandse filmindustrie. 'De consument moet worden opgevoed. Die moet begrijpen dat het niet mag', zegt René van Turnhout, directeur van filmdistributeur Dutch Filmworks en voorzitter van branchevereniging NVPI Video.
  Bron: NOS

 • 08/09/2014

  Microsoft verwijdert afbeeldingenwidget Bing na aanklacht

  Microsoft heeft zijn Bing Image Widget, een manier om foto's die zijn gevonden op Bing te embedden in websites, verwijderd nadat het bedrijf werd aangeklaagd door Getty Images. Vorige week werd bekend dat Getty Microsoft had aangeklaagd omdat de widget inbreuk van het auteursrecht mogelijk zou maken.
  Bron: Nutech.nl

 • 07/09/2014

  Stichting CPNB lanceert digitale boekenkast LeesID

  De Stichting CPNB heeft vandaag op Manuscripta het nieuwe digitale initiatief LeesID gelanceerd. LeesID moet digitaal lezen vergemakkelijken en stimuleren door gebruikers in staat te stellen een eigen digitale boekenkast aan te maken, waarin al hun e-books worden bewaard. LeesID is een initiatief van de Stichting CPNB, de boekhandels, uitgeverijen en openbare bibliotheken.
  Bron: IP Online

 • 06/09/2014

  Google schikt met fotografen in zaak om ingescande boeken

  Google heeft een schikking getroffen met een aantal fotografenorganisaties over het gebruik van hun materiaal in Google Books. Details zijn onbekend, behalve dat financiering van de non-profitorganisatie Plos Coalition onderdeel uitmaakt van de schikking. De rechtzaak werd in 2010 aangespannen door de fotografen, omdat hun auteursrecht zou worden geschonden bij het inscannen van boeken voor boekendienst Google Books.
  Bron: Nu.nl

 • 05/09/2014

  Auteursrechtdebat: Het Svensson-arrest en copy-pasting, wat is rechtens?

  Want wat is rechtens in gevallen waarbij het werk van de website van de auteursrechthebbende ge-copy-paste - zonder dat sprake is van enige vorm van inline linking of embedded linking - wordt overgenomen op een andere website? Is er in dat geval óók geen sprake van een mededeling aan een nieuw publiek?
  Bron: IE-Forum