VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor
auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.

 

Alle cbo's die in Nederland actief zijn, hebben zich bij de vereniging aangesloten en zijn gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

 

 • 17/04/2014

  Kabinet stuurt brief aan Kamer over downloaden uit illegale bron

  Het maken van een privé-kopie uit een ongeoorloofde bron is niet langer toegestaan. Volgens het kabinet komt aan dit oordeel van het Hof van Justitie in de zaak ACI A’dam tegen Stichting de Thuiskopie onmiddellijke werking toe. De Auteurswet hoeft niet te worden aangepast, wel de Algemene Maatregel van Bestuur waarin de thuiskopieheffingen zijn geregeld op informatiedragers zoals smartphones, telefoons met mp-3 spelers, tablets en hdd-recorders.

 • 17/04/2014

  Wetsvoorstel en nader rapport Reparatiewet Mediawet 2008

  Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aard (Reparatiewet Mediawet 2008).
  Bron: Ministerie van OCW

 • 17/04/2014

  Annual International Copyright Law Summer Course, 7-11 July 2014, Amsterdam

  The course will focus on recent developments and broader trends in copyright law. The face of copyright law changes continuously, mostly due to the constant evolution of the digital networked environment and the legislative initiatives at the international and European level.
  Bron: IvIR

 • 16/04/2014

  Rapport Archief 2020: Open toegang tot archiefcollectie Nederland

  Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis hebben in opdracht van archief 2020 onderzoek gedaan naar open toegang tot de archiefcollectie Nederland. Het rapport Open toegang tot archiefcollectie Nederland - Verkenning en aanbevelingen archief 2020 toont aan dat archiefdiensten moeten investeren in digitale toegankelijkheid voor de burger en het gesprek moeten aangaan met de leveranciers van hun beheersystemen.
  Bron: IP Online

 • 16/04/2014

  British Pathé zet 85.000 historische films op YouTube

  British Pathé, de Britse tegenhanger van het Nederlandse Polygoon-journaal, heeft in samenwerking met Mediakraft Networks meer dan 85.000 historische filmpjes op YouTube geplaatst. Het gaat in totaal om meer dan 3500 uur aan beeldmateriaal uit de periode 1910-1976.
  Bron: IP Online

 • 16/04/2014

  Onrechtmatigheid op internet: waar haalt u uw recht?

  Internet biedt een fantastisch podium waarmee niet alleen partijen binnen uw regio of eigen land eenvoudig bereikt kunnen worden, maar ook partijen in het buitenland. Dat internationale handel via internet inmiddels gemeengoed is behoeft geen nadere toelichting. Grenzen vervagen! Maar grenzen verdwijnen niet, wat duidelijk wordt zodra zich op internet een onrechtmatige gedraging van een buitenlandse partij aandient.
  Bron: Holla

 • 16/04/2014

  UPC voor de rechter: 'Schrijver is lopendebandwerker in pindakaasfabriek'

  De nobele kunst van het kabeltrekken is een van de meest winstgevende activiteiten in Nederland medialand. Dat bleek op dinsdag 15 april in de Amsterdamse rechtbank. Daar stonden de Nederlandse schrijvers, vertegenwoordigd door Lira, tegenover de grote kabelmaatschappijen en producenten, vertegenwoordigd door een paar hele dure advocaten.
  Bron: Cultuurpers

 • 15/04/2014

  Buma/Stemra maakt flexibeler rechtenbeheer mogelijk

  Buma/Stemra gaat componisten, tekstschrijvers en uitgevers meer keuzemogelijkheden bieden voor de exploitatie van hun auteursrechten. Het aangepaste beheer van auteursrechten is het resultaat van het onderzoeksoverleg met de Autoriteit Consument & Markt. Met deze aanpassing loopt Buma/Stemra vooruit op de eisen van de onlangs aangenomen Richtlijn Collectief Beheer.
  Bron: Buma/Stemra

 • 15/04/2014

  Buma/Stemra zegt ACM toe meer keuze te bieden bij beheer auteursrechten >

  Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra gaat meer keuze bieden aan componisten en tekstschrijvers voor het beheer van hun auteursrechten op muziek. Dat heeft Buma/Stemra de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd. Deze toezegging is gedaan naar aanleiding van een onderzoek van ACM naar mogelijk misbruik van een machtpositie door Buma/Stemra bij het beheer van auteursrechten.
  Bron: ACM

 • 15/04/2014

  Gratis

  Hopeloos ouderwets ben ik. Tenminste in de ogen van veel internetters. Ik betaal namelijk gewoon voor diensten. Op mijn computer legale programma's. En als ik muziek wil luisteren buiten de radio om, koop ik een cd of ga ik met een legaal gekocht kaartje naar een concert.
  Bron: Noordhollands Dagblad

 • 14/04/2014

  'Downloadverbod? Hef de digitale grenzen op!'

  Het downloadverbod zal piraterij niet tegenhouden. Dat lukt alleen als je het auteursrecht moderniseert, menen Marietje Schaake en Kees Verhoeven. (Verschenen in NRC Next.)
  Bron: Marietjeschaake.eu

 • 14/04/2014

  Steeds meer lezers lezen papier én digitaal

  Het aantal lezers dat naast papieren boeken ook e-books leest, is in een jaar tijd met 10 procent gegroeid. Vorig jaar las 36 procent papieren en digitale boeken, dit jaar is dat 46 procent. Ruim de helft van de Nederlanders geeft er de voorkeur aan om uitsluitend papieren boeken te lezen. Dit blijkt uit de Boekenbranche meting (nummer 27), een onderzoek naar het kopen, lezen en lenen van boeken.
  Bron: NUV

 • 14/04/2014

  Ook de foto op conceptwebsite op een subdomein maakt inbreuk

  Ktr. Rechtbank Limburg 9 april 2014, zaaknr. 2308502 (Goudzwaard tegen Syzygy Interactive) Uitspraak ingezonden door Daniëlle Beentjes,I-ee. Auteursrecht foto. Inbreuk. Dat er sprake is van een werk (foto van drie garnalen) is in een andere procedure vastgesteld evenals de inbreuk daarop. Goudzwaard is professioneel fotograaf die zijn foto´s door middel van zijn eenmanszaak Obscura Fotografie exploiteert.
  Bron: IE-Forum

 • 14/04/2014

  Inbreuk op gemeenschappelijk auteursrecht van VvAA op onderzoeksrapport

  (Met dank aan Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten) Onderzoeksrapport 'Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen' auteursrechtelijk beschermd: geen puur technische en objectieve inventiviteit, creatieve keuzes met betrekking tot te behandelen onderwerpen, formulering, aantal onderzoeksvragen en onderzoeksmethodiek.
  Bron: IEPT

 • 14/04/2014

  Beantwoording Kamervragen over plaatsen van tracking cookies door Nederlandse websites

  Antwoorden van staatssecretaris Teeven (VenJ) op vragen van het Kamerlid Gesthuizen (SP) over het bericht dat Nederlandse websites massaal privacywetgeving schenden door het ongevraagd plaatsen van tracking cookies.
  Bron: Ministerie van V&J

 • 14/04/2014

  Vijf juridische mythes die nu echt eens naar de prullenbak moeten

  Met enige regelmaat wind ik me op over juridische mythes en verhalen die ik her en der tegenkom op internet. Vandaag eens een poging er een paar te weerleggen. Nederlands recht geldt niet vanwege je domeinnaamextensie Zo simpel ligt het niet. Een website valt onder Nederlands recht wanneer de site zich richt op Nederland. Dat is een afweging gebaseerd op een optelling van factoren.
  Bron: InternetRecht

 • 11/04/2014

  Reacties op uitspraak Europees Hof over thuiskopie uit illegale bron

  Op 10 april het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak ACI Adam e.a. tegen Stichting De Thuiskopie (C-435/12). Zoals verwacht heeft dit vele reacties opgeleverd. Hieronder een selectie.

 • 11/04/2014

  Belang van volledige en integere online archivering door de media prevaleert

  Rechtbank Overijssel 9 april 2014, HA ZA 13-559 (eiser tegen Kluwer BV). Uitspraak ingezonden door Steffen Hagen en Hendrik Struik, CMS. Mediarecht. Onrechtmatige perspublicatie. Voormalig gemeenteraadslid klaagt over een in december 2004 gepubliceerd artikel, dat jegens eiser onrechtmatig zou zijn. Het artikel is vindbaar via het online nieuwsarchief van Binnenlands Bestuur (Kluwer).
  Bron: IE-Forum

 • 11/04/2014

  Ook platenmaatschappijen klagen Megaupload aan

  Na alle grote filmmaatschappijen zijn ook de grote platenlabels een gezamenlijke rechtszaak tegen Megaupload begonnen. Drie dagen nadat de Motion Picture Association of America (MPAA) namens alle grote filmstudio's een aanklacht indiende tegen Megaupload, begint ook de Recording Industry Association of America (RIAA) een eigen rechtszaak.
  Bron: Nutech.nl

 • 10/04/2014

  Actualiteitenlunch Recente IE-zaken uitgelicht

  De Balie, Amsterdam, woensdag 23 april, 12.00 tot 14.00 uur. The Pirate Bay weer toegankelijk, hyperlinken en embedden toegestaan en niet meer betalen voor secundaire openbaarmaking; in drie recent gewezen arresten gaat het auteursrecht, zoals we dat kennen, op de schop. In twee uur tijd lichten Arnoud Engelfriet, Christiaan Alberdingk Thijm en Bas Le Poole de praktische toepassing van deze arresten toe.
  Bron: IE-Forum

 • 10/04/2014

  Inbreuk gezamenlijk exploitatieauteursrecht vanwege ontbreken afspraken

  Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 april 2014, KG ZA 14-174 (VvAA tegen ConQuaestor) Ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak. Uitleg licentieovereenkomst. Gezamenlijk auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. VvAA vordert staking van verspreiden van een (bewerkt) risicomanagementrapport waarop partijen een gezamenlijk auteursrechten hebben. De voorzieningenrechter oordeelt dat rapport 2 van ConQuaestor niet een andere totaalindruk geeft.
  Bron: IE-Forum

 • 10/04/2014

  Consultatie filmauteurscontractenrecht gesloten

  De consultatie over een mogelijke nota van wijziging inzake artikel 45d Auteurswet (wetsvoorstel auteurscontractenrecht) is gisteren gesloten. Er zijn 186 openbare reacties op de consultatie. Deze zijn hier in te zien.

 • 10/04/2014

  Mag je andermans stamboom overnemen onder auteursrecht of databankrecht?

  Het maken en publiceren van stambomen blijft een onderwerp met lastige juridische vragen. Met name waar het gaat om gebruik van gegeven die anderen hebben verzameld. Het verzamelen van brongegevens voor een stamboom is een tijdrovend werk. Hergebruik van andermans gegevens is daarentegen buitengewoon eenvoudig, zeker als alles gewoon op internet staat.
  Bron: InternetRecht