VOI©E is de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor
auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt.

 

Alle cbo's die in Nederland actief zijn, hebben zich bij de vereniging aangesloten en zijn gecertificeerd voor het CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor transparantie en kwaliteit.

 

 • 17/04/2015

  Kwartaalbericht CvTA over 1e kwartaal 2015

  Het CvTA heeft zijn kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015 gepubliceerd. Onderwerpen: 1. Publicatie beleidsnotitie kosten en collectieve bestedingen; 2. Opvolging en maatregelen naar aanleiding van aanbevelingen van het toezichtrapport 2013; 3. Uitkeren gelden Stichting Thuiskopie; 4. Consultatie Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn Collectief Beheer; 5. Hoorcommissie StOPnl; 6. Governance rapportages collectieve auteursrechtenorganisaties.

 • 17/04/2015

  Conclusie AG: Handhavingsrichtlijn zet nationaal bankgeheim opzij

  Conclusie AG HvJ EU 16 april 2015, zaak C-580/13 (Coty Germany tegen Stadtsparkasse Magdeburg). Prejudiciële vragen. Verkoop van namaakgoederen Davidoff Hot Water. Artikel 8, leden 1 en 3, onder e) richtlijn 2004/48/EG. Recht op informatie tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een IE-recht. Bankgeheim. Artikelen 8, 17, lid 2, 47 en 52, lid 1 Handvest EU-Grondrechten. Evenredigheid van de beperking van een grondrecht.
  Bron: IE-Forum

 • 17/04/2015

  Programmamakers VPRO in protest tegen digitale plannen van de NPO

  De programmamakers van de VPRO voeren actie tegen de digitale plannen van de NPO. Dit centraal bestuur van de publieke omroep wil de online activiteiten aan banden leggen. De VPRO’ers vinden dat een desastreus besluit en roepen de achterban op om ertegen te protesteren, onder het trefwoord #magdat. Om 12.00 uur is hiervoor een actiesite de lucht in gegaan: vpro.nl/magdat.
  Bron: NRC

 • 17/04/2015

  Lidstaten mogen 'mededeling aan het publiek' breder definiëren dan de Auteursrechtrichtlijn doet

  Op 26 maart 2015 heeft het Hof van Justitie (HvJ) beslist dat lidstaten ook de live-uitzending van een sportevenement op het internet onder het uitsluitend recht tot 'mededeling aan het publiek' van omroeporganisaties mag laten vallen. Onder die nationale wetgeving kunnen omroeporganisaties dergelijke live-uitzendingen verbieden.
  Bron: BirdBuzz

 • 17/04/2015

  Jaarverslag DEN 2014 verschenen

  Het jaarverslag 2014 van DEN is nu online beschikbaar. 2014 was een jaar van zowel terugkijken als vooruitkijken, met enerzijds een klanttevredensheidsonderzoek en een internationale visitatiecommissie en anderzijds het toewerken naar een langjarige strategie voor nationale voorzieningen voor digitaal erfgoed.
  Bron: Digitaal Erfgoed Nederland

 • 16/04/2015

  Ploumen beducht voor gevolgen handelsverdrag

  Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel vraagt de Sociaal-Economische Raad (SER) te kijken naar mogelijke gevolgen van het handelsverdrag TTIP voor de positie van werknemers in Nederland. TTIP is het grootste handelsverdrag ooit, waarover Europa en de Verenigde Staten momenteel onderhandelen.
  Bron: NOS

 • 16/04/2015

  Onderzoek naar onregelmatigheden in administratie Pictoright

  In de administratie van Pictoright zijn zeer recent onregelmatigheden aangetroffen, die duiden op onrechtmatig handelen van een medewerker. Er zijn betalingen gedaan aan personen die daar geen recht op hadden. De omvang van deze onterechte betalingen bedraagt ruim 300.000 euro, verspreid over meer dan drie jaar. Na de vaststelling van de fraude is direct intern onderzoek gestart. Er is tevens een extern forensisch onderzoek ingesteld.
  Bron: Pictoright

 • 16/04/2015

  Record Store Day 2015

  Komende zaterdag vindt Record Store Day plaats, het grootschaligste kleinschalige muziekevenement ter wereld. De winkelvloeren van meer dan 80 onafhankelijke platenzaken veranderen op Record Store Day in verschillende podia. In totaal zijn er door het land verspreid meer dan 250 optredens.
  Bron: Sena

 • 16/04/2015

  Auteursrechtdebat: Auteursrecht op vier akkoorden: dodelijk voor de creativiteit

  Door: Arno R. Lodder, VU Amsterdam/SOLV. Auteursrechtdebat thema: 'Auteursrecht vanuit economisch perspectief'. Auteursrecht is belangrijk voor creatievelingen. Wat deze vormgeeft (in tekst, tekeningen, muziek) wordt, mits origineel, beschermd tegen overname zonder toestemming. Soms gaat het mis.
  Bron: IE-Forum

 • 16/04/2015

  Ex parte bevel tegen handelaar in illegale Nintendo DS spellen

  (Met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Stichting BREIN) Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die op Marktplaats illegale Nintendo DS spellen verkoopt op R4i kaarten. Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat Gerekwestreerde in strijd handelt met het stakingsbevel, met een maximum van € 50.000.
  Bron: IEPT

 • 16/04/2015

  Kamerbrief met antwoorden op commissievragen over publicatie 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

  Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de publicatie 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect' en over het bijbehorende achtergronddocument.
  Bron: Ministerie van OCW

 • 16/04/2015

  Geschil bedreigt Fries 'Lieteboek'

  Een aantal auteurs wil dat de uitgave van het Friese 'Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke' wordt stopgezet. Ze hebben dit gesommeerd aan de BV Liedboek, die de Nederlandstalige editie van het Liedboek, dat in 2013 uitkwam, heeft uitgegeven.
  Bron: Reformatorisch Dagblad

 • 16/04/2015

  Belgische auteursrechtenorganisatie eist vergoeding doorplaatsen YouTube-video's

  De Belgische auteursrechtenorganisatie Sabam eist een vergoeding bij het embedden van YouTube-video's op een persoonlijke website, al is dat volgens het Europese Hof van Justitie niet nodig omdat het niet geldt als nieuwe openbaarmaking. Het probleem ligt bij de interpretatie van wat openbare inhoud en persoonlijk gebruik is.
  Bron: Tweakers

 • 15/04/2015

  Europese Commissie beschuldigt Google van machtsmisbruik

  De Europese Commissie heeft Google in een voorlopige conclusie officieel beschuldigd van machtsmisbruik. Volgens de Commissie geeft Google voorrang aan zijn eigen diensten boven die van concurrenten.
  Bron: NUV

 • 14/04/2015

  NVPI: Digitaal blijft groeien

  De omzet van de Nederlandse muziekindustrie is redelijk stabiel gebleven. De totale omzet van de muziekmaatschappijen in Nederland bedroeg ongeveer 128 miljoen euro; een daling van 1,3% ten opzichte van 2013. De digitale markt (downloads en streaminginkomsten) beslaat daarvan 45,7%. Nog maar iets meer dan de helft van de omzet komt dus uit fysiek product.
  Bron: NVPI

 • 14/04/2015

  IFPI-jaarcijfers: wereldwijde muziekmarkt stabiel

  Bij de presentatie van de 2014-cijfers van de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) bleek dat de internationale muziekmarkt slechts licht gedaald is (0,4 procent) ten opzichte van 2013. Inzoomend op de cijfers, valt met name de groei van streaming op.
  Bron: Entertainment Business

 • 14/04/2015

  Ideeën, techniek en stijl als dark matter van de auteursrechtelijke beschermingsomvang

  AMI 2015/2, p. 29-37, A.A. Quaedvlieg: 'Stijl, idee en techniek vormen geen werk. In theorie zijn zij auteursrechtelijk (vrijwel) 'massaloos'. Overname van stijl, idee en techniek telt daarom ook niet mee voor de inbreukvraag. Maar soms gedragen stijl, idee en techniek zich als dark matter van de inbreukvraag. De rechter neemt dan inbreuk aan in gevallen waarin dit moeilijk verklaarbaar zou zijn, als de overname van stijl, idee en techniek niet was meegewogen.
  Bron: Boek9

 • 14/04/2015

  Springer lanceert 'bookmetrix-tool'

  Uitgeverij Springer heeft een platform Bookmetrix ontwikkeld, waarmee het leesgedrag en gebruik van digitale boeken kan meten.
  Bron: Inct

 • 13/04/2015

  Twitter neemt maatregelen tegen Periscope gebruikers

  Twitter neemt mogelijk maatregelen tegen gebruikers die, bij de première van het nieuwe seizoen van Game of Thrones, doormiddel van Periscope een livestream hadden gecreëerd. Ze dreigen nu de accounts te verwijderen.
  Bron: Joop

 • 13/04/2015

  Europees onderzoek naar copyright

  De Europese Commissie onderzoekt welk effect de regels voor auteursrecht hebben op digitale leercontent. De vraag is wat het effect is van Europese wetgeving op het terrein van copyright en of er uitzonderingen moeten komen voor het gebruik voor educatieve doeleinden. Om daar zicht op te krijgen, worden betrokkenen uit het veld van e-learning en online leren verzocht om een vragenlijst in te vullen. Belanghebbenden kunnen een deze online invullen.
  Bron: E-Learning.nl

 • 13/04/2015

  Kamerbrief over instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in filmindustrie

  Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie.
  Bron: Ministerie van OCW

 • 11/04/2015

  Podcast: Downloadverbod na één jaar nog zonder gevolgen

  In de podcast De week van NUtech bespreekt de techredactie van NU.nl iedere week het belangrijkste technieuws. Deze week bespreken we het downloadverbod dat een jaar geleden is ingegaan. Er lijkt in de praktijk weinig te zijn veranderd.
  Bron: Nu.nl

 • 10/04/2015

  Sdu lanceert Auteursplatform

  Sdu heeft in samenwerking met Mybestseller.com het Auteursplatform gelanceerd. Het Auteursplatform is een website waar auteurs zelf (e-)boeken maken en distribueren voor de juridische, fiscale en overheidsmarkt. Wetenschappers kunnen er bijvoorbeeld hun dissertaties uitgeven, educatieve instellingen kunnen er boeken of readers publiceren en advocatenkantoren kunnen er zowel intern als extern kennis mee delen.
  Bron: Inct

 • 10/04/2015

  Stop met lacherig doen over intellectuele diefstal

  Illegaal downloaden, Jaap de Wreede is tegen. Een eerste aanzet tot een discussie, die opzettelijk scherp en pamflettistisch is geformuleerd. De andere kant heeft het debat namelijk al veel te lang gedomineerd.
  Bron: Jaap de Wreede blog