Het voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt was voor de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer aanleiding voor het stellen van vragen aan de minister van V&J en aan de Europese Commissie. Op 20 december 2016 zijn hierover brieven aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de Europese Commissie verstuurd. Op 29 maart 2017 stuurde minister Blok zijn antwoord op de vragen. Op verzoek van de leden van de VVD-fractie en PvdA-fractie reageert de minister ook op de opmerkingen die Platform Makers heeft gemaakt bij het onderhavige richtlijn. Zie de vragen en antwoorden hier.
De Vaste Commissie heeft besloten om voor het bespreken van het antwoord van de minister eerst het antwoord van de Europese Commissie af te wachten.

14-04-2017