Met ingang van 1 juli 2017 is de heer mr. M.R. de Zwaan voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Hij volgt Toon Huydecoper op.

Marcel de Zwaan is gespecialiseerd in het auteursrecht, databanken-, merken-, media- en modellenrecht en het portretrecht. Hij was partner bij Houthoff Buruma en is nu partner bij Bremer & De Zwaan, een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, ondernemingsrecht, governance en media.
Marcel de Zwaan is redactievoorzitter van het tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht (AMI) en publiceert regelmatig in vakbladen. Marcel is auteur van het boek “Geen beelden Geen nieuws". 

15-06-2017