De Tweede Kamer heeft besloten welke onderwerpen op terrein van Justitie en Cultuur wel of niet controversieel worden verklaard.

Controversieel verklaarde (politiek gevoelige) onderwerpen worden pas na de kabinetsformatie weer behandeld, omdat er onder een nieuw kabinet een andere beslissing kan worden genomen en de nieuwe coalitie keuzevrijheid houdt om hierover beleidsafspraken te maken in het regeerakkoord. 

Op het terrein van het auteursrecht heeft de Vaste Commissie van V&J besloten dat de brief van de regering over de evaluatie van de Wet toezicht niet controversieel is.
Dat geldt niet voor de brief van de regering over de afspraken tussen rechthebbenden en isp’s (is aangemeld voor een t.z.t. te houden algemeen overleg). Dit onderwerp is op voorspraak van D66 controversieel verklaard.

Op het dossier cultuur zijn voor onze sector interessante onderwerpen niet controversieel verklaard, maar wel aangehouden tot na de kabinetsvorming, wat in feite op hetzelfde neerkomt. Dat geldt onder meer voor:
-    de brief van de regering d.d. 25 januari 2017 inzake Monitor Bibliotheekwet 2015;
-    de brief van de regering d.d. 9 februari 2017 inzake de Erfgoedbalans 2017;
-    de brief van de regering d.d. 30 januari 2017 inzake het Onderzoeksrapport "Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers";
-    de brief van de regering d.d. 25 november 2016 inzake de Rapportage over het volgrecht;
-    ook de toegezegde reactie van de regering op verzoek van het lid Pechtold over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers is niet controversieel verklaard. Ook dit wordt aangehouden tot na de kabinetsvorming, mede in afwachting van de reactie van de regering op de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector.

Tot slot is ook de brief van de regering over het rapport Meerstemmigheid laten klinken-Journalistiek in een veranderend Medialandschap van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling niet controversieel verklaard. De toegezegde beleidsreactie is reeds ontvangen en betrokken bij het wetgevingsoverleg inzake de mediabegroting. Verdere bespreking is aangehouden in afwachting van de in het voorjaar toegezegde beleidsreactie op diverse onderzoeken en adviezen inzake de journalistiek.

07-04-2017