Get Aggregated RSS

Interview: BREIN op ramkoers voor 2018

vrijdag 15 december 2017

Het blokkeren van The Pirate Bay door Nederlandse internetproviders, handelaren die gedwongen werden te stoppen met de verkoop van illegale mediaspelers en talloze uploaders die hun activiteiten moesten staken: 2017 was een goed jaar voor directeur Tim Kuik van piraterijbestrijder BREIN. Op entertainmentbusiness.nl hebben we dit jaar bijna wekelijks bericht over de activiteiten van Stichting BREIN, dat ook in het twintigste jaar van haar bestaan dagelijks de strijd aanging tegen piraterij.

Game- en muziekbedrijven klagen bij EU over machtspositie van techbedrijven VS

vrijdag 15 december 2017

x

Opinie Maarten Zeinstra: Auteursrecht van secundair belang voor de fotograaf

vrijdag 15 december 2017

x

Disney koopt deel 21st Century Fox, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor tv-, film- en serieliefhebbers

donderdag 14 december 2017

x

Netneutraliteit afgeschaft in de VS - Wat zijn de mogelijke gevolgen?

donderdag 14 december 2017

x

Brief aan bestuur en directie van Buma/Stemra - motie

donderdag 14 december 2017

Hoewel u bij monde van uw voorzitter aangaf de motie te zullen uitvoeren, vernamen wij hier tot op heden niet meer of nog niet over. Wij verzoeken u daarom bij dezen ons op de hoogte te stellen of en binnen welk tijdspad u uitvoering wilt geven aan de in de motie gevraagde concrete acties, alsmede aan de overige aangenomen moties.

Openbaarmaking advies aan Buma Stemra van 28 september 2017

donderdag 14 december 2017

x

Voorstel Uitvoeringswet AVG zet journalistiek op achterstand

donderdag 14 december 2017

x

Eerste robotjournalistiek in print verschenen

donderdag 14 december 2017

x

De winnaars van de 30ste European Film Awards

donderdag 14 december 2017

x

Systeem van "triple damage" ook in Curaçao te hanteren

woensdag 13 december 2017

2.1 [eiser] heeft een zaak aanhangig gemaakt nadat hij had gemerkt dat Ultimo Noticia zonder zijn toestemming door hem gemaakte foto's publiceerde zonder bereid te zijn om daarvoor te betalen. Volgens Ultimo Noticia vermelden foto's van [eiser] niet zijn naam en/of zijn zij gewaarmerkt. Voorts is door Ultimo Noticia naar voren gebracht dat je niet altijd de baas bent over je eigen creatie.  2.

Uitvoeringswet over gegevensbescherming naar Tweede Kamer

woensdag 13 december 2017

x

'Liefhebbers klassieke muziek streamen niet'

woensdag 13 december 2017

x

Noch in Nederland, noch in België aanspraak op auteursrechtelijke bescherming voor Eames-stoel

woensdag 13 december 2017

4.25. Wat opvalt is dat Vitra wel wijst op de uitkomst van een concrete benadering van onderdeel B maar, hoewel dat de kortste weg naar huis zou zijn, toch niet bepleit dat onderdeel B concreet behoort te worden getoetst. Vitra lijkt eerder de - hierna te bespreken - abstractere toetsing te bepleiten die het Haagse hof in de hiervoor genoemde zaak over de Lounge Chair heeft gehanteerd. Kennelijk aanvaardt zij de concrete benadering van onderdeel 3 ook niet als juist.

Hoorzitting Collectief Onderhandelen: 'Ik ga het regelen'

woensdag 13 december 2017

Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, wil collectief onderhandelen in de creatieve sector wettelijk regelen. Hoeveel steun heeft zij van andere politici? De minister (onder voorbehoud) komt hierover aan het woord op donderdag 1 februari in Nieuwspoort. Kamerleden Lodewijk Asscher (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) worden aan de tand gevoeld door Max van Weezel. Dit alles na de presentatie van het jaarlijkse brancheonderzoek 'Monitor Freelancers en Media 2017'.

Staatscourant: Besluit vaststelling beleidsregels inzake toepassing Wet normering topinkomens per 1-1-18

dinsdag 12 december 2017

x

Staatscourant: Wijziging Uitvoeringsregeling WNT

dinsdag 12 december 2017

x

Nominaties Edison Pop 2018 bekend

dinsdag 12 december 2017

x

Belangrijke naoorlogse kranten digitaal beschikbaar

maandag 11 december 2017

Hiermee zijn nu alle grote Nederlandse dagbladen vertegenwoordigd in het online archief, ook uit de periode 1945 tot en met 1995. De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft vandaag 940.000 pagina's toegevoegd, in totaal zijn nu ruim 12 miljoen historische krantenpagina's voor iedereen te doorzoeken. Behalve de Volkskrant, Trouw en Het Parool komen ook het AD en lokale en regionale dagbladen van de Persgroep beschikbaar. Deze kranten worden de komende jaren toegevoegd.

Makers algemene boeken voor het eerst in beeld

maandag 11 december 2017

x

Eerste Nederlandse Publiekdomeindag op 5 januari

maandag 11 december 2017

Op 1 januari 2018 komen werken in het publieke domein beschikbaar van makers die in 1947 overleden zijn, zoals schrijver en componist Willem Pijper, meestervervalser Han van Meegeren en kinderboekenschrijfster Anke Servaes. We vieren dit op vrijdag 5 januari met een symposium in de KB te Den Haag. U bent van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur op deze eerste Nederlandse Publiekdomeindag.

Erwin Angad-Gaur - Vertrouwen

maandag 11 december 2017

Erwin Angad-Gaur, Vertrouwen, SENA Performers magazine Reflecties - 2017-4, p. 14-15. Eind oktober stond het nieuwe kabinet op de treden rondom de koning. Het regeerakkoord verscheen enkele weken eerder, na lange onderhandelingen, onder het motto 'Vertrouwen in de toekomst'. Maar hoeveel garanties voor die toekomst biedt het nieuwe kabinet de muziek- en de cultuursector? Veel blijft nog onduidelijk.

Facebook komt met database met rechtenvrije muziek voor video's

vrijdag 8 december 2017

Facebook heeft een database met rechtenvrije muziek en geluidseffecten gemaakt, die gebruikt kunnen worden bij video's op het sociale platform. De database moet het onrechtmatige gebruik van nummers met auteursrecht tegengaan.

Muziekstreamingdienst Amazon uitgerold in Nederland

vrijdag 8 december 2017

x

Geen beroep op portretrecht Max Verstappen nu hij redelijke 10% netto-opbrengst ongeautoriseerd boek krijgt aangeboden

vrijdag 8 december 2017

x